– Utbyggingen av natur må stoppes

Turistforeningen oppfordrer til ny kommunalpolitikk

trees snow

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Rødlistede naturtyper, skog, inngrepsfri natur, myr og strandsoner er blant det som er truet.

Folkevalgte nasjonalt og lokalt må våge å ta valg som kan redde naturen, mener Den Norske Turistforening.

Siden 1900 har de villmarkspregede naturområdene i Norge blitt redusert fra omtrent halvparten av landarealet til cirka 11,5 prosent i starten av 2018.

Nylig viste NRK hvordan naturen i Norge bygges ned bit for bit. Mellom 2017 og 2022 er det foretatt minst 44.000 naturinngrep. Hvert minutt ødelegges 79 kvadratmeter natur. Og mange av inngrepene går direkte ut over folks mulighet til gode naturopplevelser.

– NRK-saken er lest av nesten en million mennesker og har vekket stort engasjement. Deler politikerne våre folks bekymring? Nå må norske politikere på alle nivåer få øynene for hva som skjer med landet de er satt til å passe på, sier Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening.

Han peker på at rødlistede naturtyper, inngrepsfri natur, myr, strandsone, vassdrag, villreinområder og verdifulle friluftslivsområder går tapt når hver enkelt kommune skal bygge hytter og boliger, skape arbeidsplasser gjennom arealer til industri og kraftutbygging, eller lage idrettsanlegg, veier og parkeringsplasser.

– Dagens praksis er stikk i strid med naturavtalen Norge har skrevet under på og stikk i strid med hva vi som er voksne nå kan leve med å gi videre til neste generasjon, sier Hanasand.

This article originally appeared in the February 2024 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway