Kan snart gå tilbake til hverdag

Vet ikke hvor langt vinterbølgen er kommet

Camilla Stoltenberg

Foto: Terje Pedersen / NTB
Camilla Stoltenberg og FHI møter pressen.

NTB

FHI er usikre på hvor langt vinterbølgen med korona  er kommet, men mener likevel at nordmennene kan gå tilbake til en normal hverdag «i løpet av kort tid».

— Samfunnet kan i løpet av kort tid gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot COVID-19 uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra COVID-19, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste risikovurdering.

Samtidig regner instituttet med at vinterbølgen vil smitte tre-fire millioner mennesker, og at rundt en halv million kan smittes i de verste ukene.

— Vi tror at noen tusen vil trenge sykehusbehandling, men at sykehusene aldri vil ha flere enn tusen samtidig innlagt totalt og heller ikke flere enn hundre pasienter samtidig på respirator. I tillegg kommer pasienter med andre innleggelsesårsaker, men påvist SARS-CoV-2-infeksjon, skriver FHI.

Usikre på smittetoppen

Spredningsevnen til epidemien er nå så stor at en betydelig bremsing av epidemien ville ha krevd svært sterke tiltak over tid, mener FHI.

— Det er ingen klare fordeler med å forskyve epidemien ut i tid, skriver instituttet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at regjeringen allerede i løpet av denne uken vil vurdere om flere koronatiltak kan fjernes. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere flere typer lettelser, deriblant munnbindkravet og kravet om én meters avstand.

Et usikkerhetsmoment, er at FHI faktisk ikke vet hvor langt årets vinterbølge er kommet.

— Vi regner med at epidemien vil øke enda noen uker, eventuelt med noe utflating i vinterferieukene, før denne bølgen snur og når et lavt nivå i slutten av mars, skriver instituttet i sin vurdering.

Epidemien vokser nå saktere enn i januar, men instituttet tror fjerningen av koronatiltak 1. februar og en ny undervariant av omikron kan gi en økning framover.

— Vi vet ikke når epidemien når toppen og hvor lenge denne bølgen vil vare. Hele landet vil ikke nå bølgetoppen samtidig, heter det i risikovurderingen.

This article originally appeared in the Feb. 18, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway