Norsk 101: Norway in Red, White, and Blue

(Norge i rødt, hvitt og blått)

Syttende Mai

Photo / Foto: Christie Ericson
The Hansen/Persson family with Ambassador Kåre Aas at 17. mai celebration in / Hansen/Persson familien med ambassadør Kåre Aas på 17.mai feiring i Anchorage, Alaska.

Language practice with Christie Ericson

The 17th of May will soon be here again (Snart er det atter en gang 17. mai) and Norwegians are preparing to celebrate (og nordmenn er i ferd med å gjøre seg klare til å feire) Norway’s Constitution Day (Norges grunnlovsdag). The huge children’s parade (Det enorme barnetoget) on (på vei opp) Karl Johans gate in Oslo is a well-known image of Syttende Mai (er et kjent syttende mai motiv), but Norwegian groups around the world (men grupper av nordmenn rundt omkring i verden), both large and small (både store og små), also celebrate (feirer også) their heritage (kulturarven sin) on this day (på denne dagen).

One of Norway’s (Én av Norges) most well-known national songs is (mest kjente nasjonale sanger er) “Norge i rødt, hvitt og blått” and on (og på) Syttende Mai it’s very popular (er det veldig populært) to decorate in red, white, and blue (å pynte med rødt, hvitt og blått) and wave the Norwegian flag (og å vifte med det norske flagget). Many people also wear (Mange har også på seg) ribbons in red, white, and blue (sløyfer i rødt, hvitt og blått).

It is also customary (Det er også vanlig) to wear a (å bruke en) bunad or (eller) folkedrakt on Syttende Mai. A woman’s bunad (En damebunad) generally consists of (består vanligvis av): a shirt (en skjorte), a bodice (et liv), a skirt (en stakk), an apron (et forkle), a shawl (et sjal), and shoes (og sko). Accessories include (Tilbehør inkluderer): a bag (en veske), a knife (en kniv), a cape (en cape), and a cap (og ei lue).

A man’s bunad (En herrebunad) generally consists of (består vanligvis av): a jacket (en jakke), a shirt (en skjorte), a vest (en vest), long pants (langbukser) or knee breeches (knebukser), stockings (strømper), garters (hosebånd), suspenders (bukseseler), a hat (en hatt), and shoes (og sko).

Silver (Sølv) is also an important part of a (er også en viktig del av en) bunad and can include (og kan inkludere): brooches (søljer), buttons (knapper), clasps (spenner), and cuff­links (og mansjettknapper). The Norwegian Council of Folk Costume (Norsk Institut for bunad og folkedrakt) has rules (har regler) for what can be considered (om hva som kan betraktes som) an official bunad (en offisiell bunad).

This article originally appeared in the May 3, 2019, issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.