Sykehus varsling

Er ikke forberedt å ta imot strømmen av pasienter med en ny koronabølge

sykepleiere

Photo: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Sykepleierforbundet mener sykehusene ikke er klare til å ta imot strømmen av pasienter i det som blir omtalt som den andre koronabølgen.

— Situasjonen er kritisk. Basert på tall fra helseforetakene mangler vi nå mellom 500 og 1.000 intensivsykepleiere, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.
Hun kaller situasjonen en varslet krise og peker på at det har vært det hun kaller for en «alarmerende mangel» på intensivsykepleiere i mange år.

— Mangel på intensivsykepleiere er kjent over flere år, og nå er de slitne i tillegg. Slik sett er ikke kapasiteten bedre enn da pandemien traff oss i mars, sier Larsen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har bedt sykehusene forberede seg på langt flere innleggelser i tida framover, kanskje så mange som 1.200 pasienter på intensivavdelingene.

Allerede for et år siden skrev Riksrevisjonen i en rapport at mangelen på sykehus­personell kunne få alvorlige konsekvenser.

This article originally appeared in the Nov. 27, 2020, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway