Ekstremværet Hans vil koste milliarder

En av de dyreste naturkatastrofene Norge har opplevd

Foto: Cornelius Poppe / NTB
Flere hus ble tatt av et skred som gikk gjennom et boligområde i Bagn i Valdres. Ekstremværet Hans har ført til flere skred og stor vannføring i elver og vassdrag.

Ekstremværet Hans er en av de dyreste naturkatastrofene som noen gang har rammet Norge, ifølge Finans Norge.

I midten av august hadde norske forsikringsselskaper registrert om lag 7000 forsikringsmeldte skader på bygninger, inn­bo og tomter. Skadene anslås å koste rundt NOK 1,6 milliarder.

Flom og jordskred

De første kraftige regnbygene kom inn over Østlandet og Midt-Norge 7. august og førte til store oversvømmelser og jordskred flere steder i Innlandet og Viken fylke de påfølgende dagene.

Ekstremværet, som fikk navnet Hans, avtok i styrke etter 9. august, men oversvømte elver og vassdrag gjorde at farevarselet for skred og flom varte i flere dager. Flomtoppen ble nådd i de fleste innsjøer den 13. august, meldte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fjorten nedbørsrekorder og minst én flomrekord er blitt slått som følge av ekstremværet Hans, ifølge Meteorologisk institutt.

Tusenvis av mennesker ble evakuert på grunn av flom- og skredfare. Store jordskred rammet blant annet Ål i Hallingdal og Bagn i Valdres.

Biler og infrastruktur

— Jeg tror vi kan slå fast at dette er en av de dyreste naturkatastrofene som har rammet Norge. Om ikke den dyreste, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge til NTB.

Fåne minner om at skader på biler og campingvogner kommer i tillegg til de NOK 1,6 milliardene. Og på toppen av dette kommer skader på offentlig infrastruktur, som ikke er forsikret.

Summen på NOK 1,6 milliarder kan dessuten fortsatt øke, etter hvert som flere skader meldes inn.

Dyre orkaner

Blant de verste naturkatastrofene tidligere i norgeshistorien er nyttårsorkanen i 1992, orkanen Dagmar i 2011 og flommen «Vesleofsen» i 1995.

Finans Norge sitter ikke på anslag over kostnader som følge av disse hendelsene som er direkte sammenlignbare med det vi så langt vet om Hans. Men flere av de tidligere katastrofene forårsaket bygningsskader som overgår det som hadde blitt meldt inn som følge av ekstremværet i løpet av midten av august.

Ødelagte veier

Omregnet til 2022-kroner førte nyttårsorkanen i 1992 til skader for NOK 2,3 milliarder som var dekket av Naturskadeforsikringsordningen, ifølge Finans Norge. I tillegg kom skader som var dekket av den ordinære boligforsikringen.

Skader på bygg er imidlertid bare en del av bildet. Fylkesordfører Aud Hove i Innlandet anslår at det bare på fylkesveiene i Innlandet er skader for over NOK 500 millioner som følge av Hans.

This article originally appeared in the September 2023 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway