Norsk 101: Spark vinteren i gang!

Kick winter off!

kicksled

Photo: Popol / Wikipedia
Kicksled is a fun and practical form of transportation for both young and old.

Language practice with Christie Ericson

Sparkbruk har en lang tradisjon i Norge (Kicksledding has a long tradition in Norway) og er både et praktisk transportmiddel (and is both a practic al means of transportation) og et leketøy for både store og små (and a toy for both young and old) om vinteren (in the winter).

En sparkstøtting (A kicksled), også kjent som en (also known as a) «spark», er en slede på to tynne meier (is a sled on two thin runners). Verbet (The verb) «å sparke» betyr (means) «to kick». Føreren står med foten (The driver stands with one foot) på den ene meien (on one runner) og sparker bakover (and kicks backwards) med den andre foten (with the other foot).

En tradisjonell (A traditional) spark er laget i treverk (is made of wood) og har et sete (and has a seat) med plass til en passasjer (with room for a passenger). Meiene er laget av metall (The runners are made of metal) og er fleksible (and are flexible) slik at sparken kan styres (so the spark can be steered) ved hjelp av håndtakene (by means of the handles) som er montert på stolryggen (that are mounted in the chair back).

Det ideelle sparkføret (The ideal conditions for kicksledding) er is eller hardpakket snø (are ice or hardpacked snow), der meiene kan gli godt (where the runners can glide well) uten å bråstoppe (without stopping suddenly). Man kan også benytte (One can also use) plastmeier eller (plastic runners or) «plastski» ved vått føre (in wet conditions) eller ved nysnø (or in fresh snow). 

Sparker finnes i ulike størrelser (Kicksleds are available in different sizes)–fra høye voksne til små barn (from tall adults to little children). Å bruke en spark (Using a kicksled) er enkelt og krever lite trening (is simple and requires little training).

Den er et flott transportmiddel (It’s a great means of transportation) til butikk, skole og vinterturer (to the store, school, and winter trips) og mange isfiskere (and many ice fishers) har også stor glede av sparken (also enjoy the kicksled). 

Sparken er fortsatt (The kicksled is still) et populært leketøy for barn (a popular toy for children) og mange nordmenn har gode barndomsminner (and many Norwegians have fond childhood memories) av morsomme vinteropplevelser ute (of fun winter experiences outside).

This article originally appeared in the Feb. 18, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.