Skolebarn og familier får mer hjelp

Skolefritidsordning utvidet, ny rett til brillestøtte

Foto: Jan Haas / NTB
Liten jente har time med ergoterapi.

HELGE MARIUS LARSEN
NTB

Fra 1. august ble det tolv timer gratis skolefri­tidsordning (SFO) i uka for førsteklassinger. Det innføres ny brillestøtteordning for barn og fraværsgrense i videregående skole.

Flere endringer i lover og regler trådte i kraft 1. august. Dette kom på toppen av ny politikk som ble faset inn 1. juli, deriblant gratis ferje på små samband og gjeninnføring av flypassasjeravgiften.

1. august sto blant annet SFO for tur. Regjeringen og budsjettpartner SV har vedtatt at alle førsteklassinger i hele landet skal få gratis SFO i tolv timer hver uke. I tillegg får 60 kommuner mulighet til å gi gratis fulltidsplass til førsteklassinger fra familier med lav inntekt.

Ny brillestøtteordning for barn

En ny støtteordning for barn som trenger briller iverksettes 1. august. Barn som falt ut av ordningen med behandlingsbriller i 2020 får nå ny rett til brillestøtte.

— Denne brillestøtteordningen vil gi barn og familier som trenger det, hjelp til å få en god brille, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Ordningen omfatter rundt 140.000 barn, i tillegg til dem som får dekket briller etter eksisterende støtteordninger. Ordningen gjelder fram til barnet fyller 18 år.

Fraværsgrense-comeback

Da elevene kom tilbake til ungdoms- og videregående skoler i august, var også den omstridte fraværsgrensen tilbake.

— Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helse­grunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet, opplyste Kunnskapsdepartementet.

Småkutt i kontantstøtten

1. august ble det også gjort et lite kutt i kontantstøtten. Tidligere er den blitt gitt til og med den måneden man ikke lenger har rett på støtte, men nå blir det slutt på dette.

— Det betyr at kontantstøtte ikke lenger gis for den kalendermåneden barnet har plass i barnehage. Har barnet plass i barnehage fra august, gis kontantstøtte til og med juli, opp­lyser regjeringen.

Foreldrepenger

En annen endring som trådte i kraft, gjelder for fedre av barn født etter 2. august 2022. De får nå selvstendig rett til åtte uker med foreldrepenger. Det vil si at far kan ta ut foreldrepenger i åtte uker uten at mor går ut i aktivitet. Far får også mulighet til å ta ut inntil to uker med foreldrepenger i forbindelse med fødselen. 

Barnekoordinator

Det ble også innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Dette skal gis til «familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgs­tjenester og andre velferdstjenester».

Endringer i velferdstjenester

1. august skjedde det også en rekke andre endringer i velferdstjenestelovgivningen. Blant annet ble det innført det harmoniserte regler om samarbeid mellom velferdstjenestene.

En forskrift om individuell plan trådte også i kraft. Dette innebærer at det kommer harmoniserte regler om en individuell plan som opprettes i helse- og omsorgstjenesten, barnevernstjenesten og Arbeids- og velferdsforvaltningen.

This article originally appeared in the September 2, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway