Skipsvrak oppdaget på havbunnen

Krigsskipet fra andre verdenskrig blir et unikt funn for Statnett

karlsruhe

Bilde: Statnett / NTB scanpix
Krysseren Karlsruhe var flaggskipet i det tyske angrepet på Kristiansand 9. april 1940. Skipet har en lengde på 174 meter.

NTB / STATNETT

På 490 meters dyp har Statnett oppdaget det tyske krigsskipet Karlsruhe som ledet angrepet på Kristiansand 9. april 1940.

Den tyske krysseren var i kamp mot norske styrker ved Odderøya fort, ble torpedert av en britisk ubåt og til slutt senket av tyskerne selv under invasjonen av Norge for 80 år siden. Skipsvraket på havbunnen har aldri blitt funnet eller identifisert før nå.

— Skjebnen til Karlsruhe har vært kjent, men hvor skipet endte sine dager på sjøbunnen har ingen visst. Karlsruhe har i mange år vært det eneste av de store tyske krigsskipene som gikk tapt under angrepet på Norge med ukjent posisjon. Nå er graven til denne viktige historiske aktøren endelig funnet, forteller Frode Kvalø som er arkeolog og forsker ved Norsk Maritimt Museum.

Det var under inspeksjonsarbeid for Statnett at søkende sonarer oppdaget et skipsvrak i nærheten av en av sjøkablene mellom Norge og Danmark for tre år siden. Først i sommer fikk prosjektingeniør Ole Petter Hobberstad og kollega André Waldorff i Statnett tid og anledning til å finne ut mer om det sunkne skipet som hadde blitt observert på havbunnen, 13 nautiske mil fra Kristiansand. Fra spesialskipet Olympic Taurus får de undersøkt det mystiske vraket med undervannsrobot og multistråle-ekkolodd.

— Da vi så at skipet så torpedert ut skjønte vi at det var fra krigen. Idet kanonene kom frem ble stemningen høy og vi skjønte at det var et gigantisk skipsvrak. Vi ble veldig overrasket over at vraket var så stort, forteller Hobberstad. 

Med en lengde på 174 meter, utstyrt med dampturbiner og ni kanoner, ledet Karlsruhe det tyske angrepet på Kristiansand morgenen 9. april 1940. Otto Schenk, den tyske kontreadmiralen som hadde det operative ansvaret for Karlsruhe under invasjonen, har selv fortalt om dagen i en bok utgitt samme år. Tett tåke som dekket innløpet til fjorden, trangt farvann og en styrke som allerede var bak skjemaet, var et uromoment før angrepene fant sted. Under angrepet ble krysseren skadet av granater fra Odderøya fort, men det er uklart hvor omfattende disse skadene var. Kristiansand ble inntatt, men samme ettermiddag ble Karlsruhe torpedert av den britiske undervannsroboten Truant og deretter senket på ordre fra den tyske kapteinen da skipet ikke kunne reddes til havn.

Kvalø forteller at bildene av Karlsruhe på havbunnen viser et sjeldent syn. Normalt vil store krigsskip med høyt tyngdepunkt snu seg rundt når de synker.

— Men Karlsruhe står støtt på kjølen 490 meter under havoverflaten med kanoner som peker truende ut i havet. Med ni 150 millimeter kanoner fordelt på tre kanontårn var dette det største og mest fryktinngytende skipet i angrepsgruppen mot Sørlandet.

Han forteller videre at skipsvraket er registrert som et kulturminne og at det er flere vitenskapelige problemstillinger knyttet til hendelsesforløpet 9. april som kan være aktuelle å undersøke videre, blant annet omfanget av skadene fra kanonene på Odderøya fort og uklarheter rundt hendelsesforløpet.

Uansett er Ole Petter Hobberstad i Statnett glad for at de i sommer endelig fikk anledning til å undersøke nærmere det mystiske vrakfunnet rett ved sjøkabelen:

— Å finne et så spesielt krigsvrak er sjeldent og ekstra gøy for oss som jobber med undersøkelser under vann.

This article originally appeared in the Sept. 18, 2020, issue of The Norwegian American.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.