Sjølaks i stor fare

Miljødirektoratet foreslår fiskeforbud in hele Norge

NTB

Bestanden av sjølaks er i knipe. Derfor foreslår Miljødirektoratet betydelige reduksjoner i sjølaksefisket over hele landet og foreslår fem års fiskeforbud.

— Lav sjøoverlevelse, klimaendringene og påvirkning fra lakselus gjør at vi ser behov for begrensninger i sjølaksefisket, der slike bestander inngår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye bestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 på høring. Klima- og miljødepartementet ga allerede i januar føringer om blant annet anvendelse av føre-var-prinsippet og å vurdere å stenge sjølakse­fisket.

— Reguleringene skal bidra til å sikre et høstbart overskudd også i framtiden. Slik situasjonen er, ser vi dessverre behovet for å legge en del begrensninger på muligheter for fiske i både sjø og elv de neste fem år for å sikre dette, sier Hambro.

Klima og miljødepartementet har også bedt Miljødirektoratet vurdere reguleringene opp mot urfolksrettigheter i sjøsamiske områder ettersom hensynet til flere av bestandene langs Finnmark og Kvænangen tilsier behov for redusert beskatning i sjøfisket.

Fiske etter villaks i sjø er i utgangspunktet forbudt, men det kan åpnes for slikt fiske når en laksebestand har et høstbart overskudd. Etter dagens fiskeregler åpnes det for laksefiske med stående redskap i mange områder, men lovlig fisketid er begrenset.

This article originally appeared in the June 26, 2020, issue of The Norwegian American.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.