Sisters syr smittevernutstyr

Syerskene i Sisters in Business ble permittert; nå leverer de frakker til sykehjem

Sisters

Foto: Terje Bendiby / NTB scanpix
Daglig leder Sandra Tollefsen i Sisters in Business har på seg en smittevernsfrakk som bedriften produserer til helsearbeidere.

NTB

Innvandrerbedriften Sisters in Business var truet av permitteringer på grunn av koronakrisen. Men behovet for smittevernutstyr gjør at de vurderer oppbemanning.

Den ideelle bedriften Sisters in Business er et sosialt entreprenørskap som sysselsetter innvandrerkvinner i Asker utenfor Oslo. Siden oppstarten i 2017 har de sydd for Ikea samt tatt oppdrag fra privatmarkedet, men så kom koronakrisen.

Alle hadde fått permitteringsvarsel. Så kom det en forespørsel om vi kunne levere 50 smittevernfrakker til et sykehjem på Ringerike. Brått måtte vi kaste oss rundt og produsere, sier daglig leder Sandra Tollefsen.

Nå har de 11 syerskene bestillinger inne på mer enn 1.000 frakker.

Vurderer oppbemanning

Den ideelle bedriften består av innvandrerkvinner med ulik kompetanse, som av forskjellige årsaker har problemer med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet.

Til Budstikka, som først omtalte saken, sier Tollefsen at de hadde fått en fin start på virksomheten og de var i full gang med å sikre seg nye ordrer da koronaviruset kom. Da mistet de oppdrag og forberedte seg på permittering.

Situasjonen er nå en helt annen og bedriften vurderer å oppbemanne.

— Vi kan heldigvis øke produksjonen og kanskje doble staben på kort tid, tillegger Tollefsen.

Mangel på smittevernutstyr

De strenge kravene til utstyr har gjort det utfordrende for syerskene, men med hjelp fra blant annet innvandrerbutikken Rainbow Tekstil på Grønland, som hadde et lager med gult stoff som kunne vaskes på 90 grader, har de klart seg. Helsevesenet har også lempet på kravene slik at de kan sy frakker i beige.

Mangelen på smittevernsutstyr har gjort at Helsedirektoratet har bedt næringslivet om hjelp. Helseforetakene har rasjonert smittevernutstyr over lengre tid allerede.

Helsedirektoratet opplyste til NRK at de ikke vil gå ut med tall på hvor mye smittevern­utstyr som er igjen. De begrunner det med at tallene vil skape frykt, usikkerhet og svekke Norges posisjon i det internasjonale markedet dersom de blir offentlige.

 

This article originally appeared in the April 3, 2020, issue of The Norwegian American.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.