Norge ber om særbehandling for batterier

Brev sendes til de relevante ministrene i USA

Foto: Javad Parsa / NTB
Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) under en muntlig spørretime på Stortinget i Oslo.

NTB

Når USA skal innføre støtteordninger for produksjon av elkjøretøy, må det være mulig å bruke batterier produsert i Norge, argumenterer regjeringen for. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har skrevet brev om saken til de relevante amerikanske ministrene, skriver Energi og Klima.

I den gigantiske grønne pakken Inflation Reduction Act (IRA) har amerikanske myndigheter innført støtteordning for nye utslippsfrie kjøretøyer — på visse betingelser. Målet er at flest mulige deler og komponenter i kjøretøyene skal være amerikanskproduserte. Unntaket er at land som har handelsavtale med USA kan få levere batterier og komponenter til batterier, og kjøretøyene vil likevel omfattes av støtteordningen. En slik handels­avtale har ikke Norge i utgangspunktet.

Statsrådene argumenterer imidlertid for at Norge får et unntak, på grunn av vårt nære forhold til USA, de mange bedriftene som utvinner sjeldne metaller i Norge, og Oljefondets omfattende investeringer i USA. Huitfeldt og Vestre mener det finnes en åpning ettersom ordet handelsavtale ikke er klart definert under IRA.

­— Målet vårt er at vi likebehandles med Europa. Vi ønsker at våre bedrifter, teknologier og ditto løsninger sees på som europeiske verdikjeder. Det er målet. Jeg venter ikke noen revolusjon i våre samtaler med amerikanerne. Mitt budskap er at vi over tid må være mer opptatt av hvordan vi skal styrke europeisk konkurransekraft enn hvordan vi skal svare på IRA, sier Vestre.

This article originally appeared in the April 2023 issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.
Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway