Rekordmange flyktninger til Norge

Planer om å bosette 35.000 flyktninger i alle kommuner

mottak

Foto: Javad Parsa / NTB
Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde kommune.

NTB

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet alle landets kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i år. Foreløpige tall viser at 275 kommuner har svart på anmodningen innen fristen.

IMDi offentliggjorde det foreløpige antallet plasser kommunene har meldt inn at de stiller til disposisjon for bosetting av flyktninger i år. Svarfristen gikk ut 31. mars.

Kommunene som har gitt endelig svar, har vedtatt å bosette til sammen om lag 23.292 flyktninger i 2022. Flere kommuner som ikke har svart, har meldt tilbake at de er positive til anmodningen, men at de venter på politisk behandling i kommunestyret. 60 kommuner har bedt om utsatt frist.

— Jeg er glad for de positive signalene fra kommunene. Anmodningen på 35.000 er sju ganger høyere enn det kommunene tidligere i år ble bedt om. Dette viser at kommunene strekker seg langt, og at viljen til å ta imot flyktninger er stor, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

 

This article originally appeared in the April 15, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway