Reading på norsk at the International Summer School

Norsk 101: Language practice with Christie Ericson

Ingvild Rishøi

Photo / bild: Christie Ericson
Ingvild Rishøi’s books from the library at the University of Oslo / Ingvild Rishøis bøker fra biblioteket på Universitetet i Oslo.

Hallo fra Norge! Two years ago (For to år siden) I attended (deltok jeg i) the International Summer School (den internasjonale sommerskolen) [ISS] at the University of Oslo (på Universitetet i Oslo) to learn Norwegian (for å lære norsk). I had a fantastic experience (Jeg hadde en fantastisk opplevelse) and I decided (og jeg bestemte meg) to return (til å komme tilbake) for Norwegian Level III (til norsk trinn III). This year, there are (I år er der) 500 students (fem hundre studenter) from 87 different countries (fra åttisju forskjellig land).

Ingvild Rishøi

Photo/Bild: Christie Ericson
Author (Forfatter) Ingvild Rishøi.

I just completed my first week of class (Jeg er nettopp ferdig med den første uken min på skolen). We have Norwegian class (Vi har norsktime) every day (hver dag) and then a grammar lecture (og så grammatikkforeles­ning) afterward (etterpå). At this level (På dette nivået), we are also reading and discussing (leser og diskuterer vi) more literature (mer litteratur). During the first week (Den første uken) we read a short story called (leste vi en novelle som het) “Vi kan ikke hjelpe alle” (We can’t help everyone) by (av) Ingvild Rishøi. The next day (Dagen etter) the author visited our class (besøkte forfatteren klassen vår) and gave a lecture (og holdt foredrag), all in Norwegian (fullstendig på norsk), of course (selvfølgelig).

Rishøi has received (har fått) many literary prizes (mange litterære priser) for her moving and insightful short stories (for sine bevegende og innsiktsfulle noveller). “Vi kan ikke hjelpe alle” was published (ble utgitt) in the short story collection (i novellesamlingen), Vinternoveller.

The plot (Handlingen) revolves around (dreier seg om) a young, single mother (en ung, enslig mor) and her daughter (og datteren hennes). They accidently give (De gir tilfeldigvis) nearly the last of the money they have (nesten all de siste pengene de har) to a beggar (til en tigger). It is cold (Det er kaldt) and they don’t have any money for the bus (og de har ikke penger til bussen). The mother is trying to do her best (Moren prøver å gjøre sitt beste), but she feels inadequate (men hun føler seg utilstrekkelig). She doesn’t know (Hun vet ikke) how they will get by (hvordan de vil greie seg). Vinternoveller has been translated into English as (har blitt oversatt til engelsk som) Winter Stories.

Bibliography (Bibliografi)

Vinternoveller (2014)

Pling i bollen (Billedbok, 2012)

Historien om Fru Berg (Noveller, 2011)

Unbrakomonsteret (Billedbok, 2007)

La stå (Noveller, 2007)

This article originally appeared in the July 12, 2019, issue of The Norwegian American.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.