Psykiske lidelser koster samfunnet dyrt

Ny rapport viser at det haster med å finne løsninger

doctor

Foto: Colourbox
Psykiske lidelser rammer nær én milliard mennesker på verdensbasis; blant disse er 14% ungdom.

Marit Fosse
Geneva

I juni i år publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en rapport som fikk lite oppmerksomhet i media verden over. Likevel var det organisasjonens største gjennomgang av verdens psykiske helse siden århundreskiftet. Den detaljerte sluttrapporten gir en blåkopi for myndigheter, akademikere, helsepersonell, sivilsamfunn og andre aktører som jobber for å transformere psykisk helse.

I 2019 levde nesten én milliard mennesker—inkludert 14% av verdens ungdom—med en psykisk lidelse. Selvmord sto for mer enn én av 100 dødsfall, og 58% av selvmordene skjedde før fylte 50 år.

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til nedsatt funksjonsevne, og resulterer i at de som rammes lever 1 til 6 år med nedsatt funksjonsevne. I gjennomsnitt dør personer med alvorlige psykiske lidelser 10 til 20 år tidligere enn befolkningen generelt, hovedsakelig på grunn av fysiske sykdommer som kan forebygges.

Seksuelle overgrep i barndommen og mobbing er viktige årsaker til depresjon. Sosiale og økonomiske ulikheter, folkehelsekriser, krig og klimakrisen er blant de globale, strukturelle truslene mot psykisk helse. Depresjon og angst gikk opp med mer enn 25% bare det første året av pandemien.

I Norge har forskere ved Universitetet i Oslo og Norsk Folkehelseinstitutt jobbet med en egen rapport om de økonomiske kostnadene av 27 millioner sykefraværsdager i 2019.

Overraskende nok er lidelsene som er dyrest for det norske samfunnet de som er knyttet til psykiske problemer og rusavhengighet, etterfulgt av muskel- og skjelettsykdommer, som står for henholdsvis om lag 122 milliarder kroner og 94 milliarder kroner i kostnader. De totale årlige kostnadene overstiger 215 milliarder kroner.

At psykisk helse og rusmisbruk utgjør en så stor del av kostnadene er ganske uventet, men det bekrefter det som kom fram i WHO sin rapport, nemlig at det er et presserende behov for å reformere den generelle tilnærmingen til psykisk helse i helsevesenet i Norge,  for å redusere lidelsene til de som er rammet samt de økonomiske tapene for samfunnet.

This article originally appeared in the October 2023 issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE.

Avatar photo

Marit Fosse

Marit Fosse trained as an economist from Norwegian school of Economics and Business Administration in Bergen (Norges Handelshøyskole NHH) and then earned a doctorate in social sciences. She is the author of several books. Nansen: Explorer and Humanitarian, co-authored with John Fox, was translated into Russian/Armenian/French. In addition, Fosse is the editor of International Diplomat/Diva International in Geneva, a magazine set up 20 years ago for diplomats and persons working in the international organizations in Geneva but also elsewhere. In her free time, Fosse is an accomplished painter.