Økning i arbeidssøkere

Flest i Oslo; flere permitteringer som følge av strengere smitteverntiltak

unemployment

Foto: Erik Johansen / NTB
Utebord og stoler står tomme i Oslo.

NTB

17. november ble det re­gistrert 194.600 arbeidssøkere hos Nav. Det var 6.000 flere enn en uke tidligere. Økning­en sees blant annet i sammenheng med skjenkestoppen i hovedstaden.

— Den kraftige økningen skyldes i stor grad flere permitteringer som følge av strengere smitteverntiltak, blant annet i Oslo, Bergen og Viken. Den siste uken har i snitt én ny person registrert seg som arbeidssøker hos Nav hvert minutt, sa arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

106.700 personer var registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 3,8% av arbeidsstyrken. Brutto­ledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 121.500 personer, eller 4,3% av arbeidsstyrken.

I tillegg var 73.100 personer regist­rert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 194.600 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 6,9% av arbeidsstyrken.

4.800 flere permittertem
27.900 av dem som registrerte som helt ledige, var permitterte. Det samme gjaldt for 32.100 av de delvis ledige. Det var dermed 4.800 flere permitterte enn en uke tidligere. Antallet permitterte økte mest i Oslo, fulgt av Viken og Vestland.

Det var størst økning innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid.

— Dette må sees i sammenheng med innføringen av strengere smitteverntiltak, blant annet skjenkestopp, i Oslo, Bergen og enkelte kommuner i Viken, ifølge Nav.

Flest i Oslo
Oslo er nå fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 5,6 og 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Tilsvarende tall for landet er på 3,8 og 2,6%. Oslo står for over 40% av alle de nye helt og delvis ledige i landet.

En uke tidligere mottok Nav 12.100 nye søknader om dagpenger. Det var 4.500 flere enn i uke 45, og er det høyeste nivået siden i slutten av april.

— Viser det vi er smertelig klar over
— Tallene viser det vi allerede er smertelig klar over: Arbeidsmarkedet preges av pandemien og smitteverntiltakene. Koronapandemien fortsetter å kreve mye både av ansatte og av bedrifter, sa arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NTB.

Han understreket at folk som har krav på dagpenger etter å ha mistet jobben som følge av permitteringer eller oppsigelser, skal få pengene sine.

— Nav er rigget for å ta imot et betydelig høyere antall søknader om dagpenger dersom det blir behov for det. Det er også mulig å fortsette å bruke forskuddsordningen, slik at de som trenger det får penger på konto raskt mens dagpengesøknaden behandles, sa Asheim.

This article originally appeared in the Nov. 27, 2020, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway