Ny plan skal få folk i aktivitet

Nordmenn sitter for mye stille, må bevege seg mer i hverdagen

Oslo 20200604.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Liastua for å lansere regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet torsdag.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Nordmenn sitter for mye stille. Nå lanserer regjeringen en ny handlingsplan for å få nordmenn til å bevege seg mer i hverdagen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) besøkte 4. juni Liastua i Groruddalen i Oslo for å lansere regjeringens nye handlings­plan for fysisk aktivitet.

Handlingsplanen gjelder fra 2020 til 2029 og skal snu trenden der nordmenn beveger seg mindre og mindre.

Bedre livskvalitet

— Det er en urovekkende utvikling, som vi må ta på alvor. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å bevege seg til hverdags, sier Høie.

Handlingsplanen trekker fram at «kun tre av ti voksne og eldre er aktive nok, og bare halvparten av 15-åringer».

Den anbefalte mengden aktivitet for voksne er to og en halv time i uka. For barn er den en time om dagen.

For hver enkelt kan mer fysisk aktivitet gi bedre livskvalitet og helse. For samfunnet generelt kan det føre til at flere kan jobbe lenger, og at trykket på helse- og omsorgstjenestene blir mindre.

— Fysisk aktivitet reduserer ikke bare risiko for kreft og andre alvorlige sykdommer, vi vet også at pasienter med ulike sykdommer kan ha stor nytte av trening mens de er i behandling, sier Høie.

Helseministeren påpeker at det ikke trenger å dreie seg om intens aktivitet.

— Å gå på butikken, sykle til jobben eller velge trappene i stedet for heisen er noen av mange hverdagsaktiviteter som gir bedre helse. Bare noen få minutter daglig fysisk aktivitet kan gi stor helsegevinst.

Mer aktiv hverdag

Handlingsplanen har som mål å øke andelen som oppfyller aktivitetsanbefalingene, og at Norge skal bli et mer «aktivitetsvennlig samfunn.» Dette gjelder uansett alder, funk­sjonsnivå, sosial bakgrunn og kjønn.

Dette skal skje gjennom en bred innsats på mange arenaer i samfunnet, inkludert i byutvikling, skoler og barnehager og i utvikling av nærnaturområder, som for eksempel på Liastua i Groruddalen.

Her er det blant annet tilrettelagt for tur- og skigåing, lek og andre aktiviteter for folk i alle aldre.

Det er dette Høie vil se mer av.

— Kommunene må legge til rette for fysisk aktivitet når de planlegger bruk av arealer. Ved å gjøre det, investerer de i innbyggernes trivsel og helse, sier han.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) peker på at det har tatt regjeringen tre år å legge fram planen, som Stortinget ba om i 2017.

— Planen kommer nå, hele tre år senere, men dessverre uten så veldig mange konkrete tiltak. Altfor mye av det som her er listet opp, kan knapt anses som tiltak. Det er altfor vagt og lite kraftfullt.

— Noe av det vi var aller mest spente på, var oppfølging av flertallsvedtaket i 2017 om å fremme en sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag. Jeg er ikke særlig imponert over at regjeringen forsøker å kvittere ut dette med tiltak som «å samle erfaringer, gode eksempler og veiledningsmateriell», sier Haukeland Liadal.

Hun mener planen ikke gir en reell sikring av at barn og unge får den helsefremmende aktiviteten de trenger hver dag. Ap-representanten etterlyser konkrete og strukturelle tiltak, ikke inspirasjonshefter.

— Dette handler om vår fremtidige folkehelse, om sosial rettferdighet og økonomisk bærekraft – og det å forebygge sykdom og lidelse tidlig er noe av det viktigste vi som helsepolitikere kan sørge for, sier hun.

This article originally appeared in the June 12, 2020, issue of The Norwegian American.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.