Ny fiskeriavtale med Storbrittania

Nordmenn får adgang til å fiske bunnfisk i britisk farvann

fiskeriavtale

Foto: Torstein Bøe/ NTB
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er fornøyd med den nye fiskeriavtalen.

NTB

Norge har for første gang inngått en bilateral fiskeriavtale med Storbritannia. Avtalen inkluderer gjensidig adgang til hverandres farvann og bytte av kvoter.

— Jeg er fornøyd med at avtalen med Storbritannia endelig er på plass, den gir norske fiskere forutsigbarhet. Ikke minst er dette en historisk dag, det er første gang vi får en slik avtale. Fremover vil vi fortsette å utvikle samarbeidet med Storbritannia, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I avtalen er Norge og Storbritannia enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Avtalen er slik utformet at partene har adgang til å fiske opp til 30 000 tonn bunnfisk i den andre partens sone i 2022. 

Det ble også avtalt adgang til Norge til å fiske 17 000 tonn nordsjøsild i britisk sone. Britene kan fiske 17 000 tonn nvg-sild i norsk sone.I tillegg til samlekvoten på 30 000 tonn i britisk sone i Nordsjøen har Norge også byttet til seg blant annet 187 tonn torsk i NAFO (Vest-Atlanteren), 600 tonn blåkveite i britisk sone også utenom Nordsjøen, 1200 tonn lange og 650 tonn brosme utenom Nordsjøen.

Norge vil utvikle fiskerisamarbeidet med britene både når det gjelder forvaltnings-tiltak og kontroll.

Fartøy fra Storbritannia får også torske-kvote i Fiskevernsonen ved Svalbard.

Det blir nå fastsatt forskrift om regulering av fisket etter torsk i Fiskevernsonen ved Svalbard i 2022. Norge har fastsatt en torske-kvote for fartøy fra Storbritannia på 6550 tonn i 2022 

Storbritannia vil på sin side ikke tillate at britiske fartøy fisker ut over kvoter tildelt av kyststatene i disse nordlige farvannene, det vil si de såkalte ICES-områdene 1 og 2.

– Når britiske fartøy får torskekvote i Fiskevernsonen ved Svalbard er det basert på en forståelse mellom Storbritannia og Norge. Dette styrker den bærekraftige forvaltningen av torskestammen i nordområdene, og var en forutsetning for tildeling av denne kvoten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

This article originally appeared in the Jan. 7, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway