Norwegian 101: A Norwegian British author (en norsk britisk forfatter)

Heidi Håvan Grosch
Sparbu, Norway

In Norway (i Norge), quizzes are a popular past time (populær fritidsaktivitet). People meet (folk treffes) to socialize (å være sammen) on Friday nights (på fredag kveld) and during Easter (i påske) quizzes are posted in the newspaper (lagt ut i avisa), so in the spirit of Norway (den norske ånden) here is a quiz for you (til deg)!

A quiz for all (en quiz for alle):
Can you name this famous children’s author? Kan du nevne denne berømte barnebokforfatteren?

He wrote plays, short stories, novels, and children’s books. / Han skrev skuespill, noveller, romaner og barnebøker.

He was born in Wales in 1916. / Han ble født i Wales i 1916.

His parents were Norwegian. / Foreldrene hans var norske.

He was a soldier in the army. / Han var soldat i hæren.

He was stationed in Washington, D.C. / Han ble stasjonert i Washington, D.C.

He finished his first piece of paid writing in the USA. / Han var ferdig med sin første betalt skriving i USA.

His first short story collection was published in 1946. / Hans første novellesamling var publisert i 1946.

He married American actress Patricia Neal. / Han giftet seg med den amerikanske skuespilleren Patricia Neal.

First film adaptation of one of his books in the 1970s. / Første filmatiseringen av en av hans bøker i 1970-årene.

In 2006 one day each year became HIS day. / I 2006 fikk han en dag i året oppkalt etter seg.

His books have been made into stage musicals. / Det har blitt laget musikaler av hans bøker.

The entire year of 2016 is dedicated to celebrating his 100th birthday. / Hele året 2016 er dedikert til å feire hans 100-årsdag.

His museum is in Buckinghamshire in England. / Hans museum er i Buckinghamshire i England.

His books are used in almost every Norwegian school. / Hans bøker er brukt i nesten alle skoler i Norge.

Most children have seen at least one film based on his books. / De fleste barn har sett minst en film basert på bøkene hans.

His books have been translated into 58 languages. / Hans bøker er oversatt til 58 språk.

Titles in Norwegian include the following / Titler i norsk inkluderer følgende:
• Danny og den store fasanjakten
• Verdens største fersken
• Heksene
• Den fantastiske Mikkel Rev
• SVK
• Charlie og sjokoladefabrikken

Scroll down for a link to his website (for en link til hans hjemmeside)—this will also give you this author’s name… (som også vil gi deg denne forfatterens navn… )

 

 

 

 

 

 

 

The mysterious Norwegian-British author is… Roald Dahl! (www.roalddahl.com)

This article originally appeared in the July 29, 2016, issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.