Mange vil bli norsk statsborger

Køen øker i 2020; lange ventertider pga koronaviruset, arbeidsforsinkelser

statsborgerskap

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix
Stortinget vedtok i fjor regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. I hele 2019 ble det innvilget vel 13.000 statsborgerskap.

NTB

Etter at det fra nyttår ble åpnet for dobbelt statsborgerskap i Norge, søkte 26.000 personer om dette i løpet av få måneder.

Dermed økte køen fra 14.000 til 40.000 søkere. Til sammenligning behandlet Utlen­dingsdirektoratet (UDI) i hele fjor omkring 14.000 søknader om norsk statsborgerskap.

De 26.000 personene som har sendt inn søknad om statsborgerskap i 2020, må dessverre regne med lang ventetid før de får svar, opplyser UDI.

Dette skyldes en kombinasjon av koronasituasjonen, forsinkelser i arbeidet med å automatisere saksbehandlingen, den kraftige økningen i antall søknader og lange ventetider hos politiet.

UDI forventer å starte opp den automatiske saksbehandlingen av søknader fra nordiske borgere i august, og deretter øvrige land fra oktober.

I hele 2019 ble det innvilget vel 13.000 statsborgerskap.

Endringen som trådte i kraft fra nyttår, betyr at nordmenn kan bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap. Samtidig må ikke lenger utenlandske statsborgere si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske borgere.

Lovendringen betyr også at tidligere norske borgere, som mistet det norske statsborgerskapet da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan få tilbake sitt gamle norske statsborgerskap.

This article originally appeared in the July 10, 2020, issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.

The Norwegian American

Published since May 17, 1889 PO Box 30863 Seattle WA 98113 Tel: (206) 784-4617 • Email: naw@na-weekly.com

You may also like...

%d bloggers like this: