Norsk 101: Vesterheim’s Folk Art Apprentice Program

Vesterheims lærlingprogram i folkekunst

folk art school

Photo: Christie Ericson
Vesterheim’s Folk Art School welcomes students from around the world.

I sommer (This summer) hadde jeg glede av å være (I was thrilled to become) folkekunstlærling på (a folk art apprentice at) Vesterheim, Det nasjonale norsk-amerikanske museum og folkekunstskole (the Norwegian-American Museum and Folk Art School) i Decorah i Iowa. Som én av seks lærlinger (As one of six apprentices) valgt ut på årets program (chosen for this year’s program) ser jeg frem til å lære (I am looking forward to learning) av de erfarne lærerne på (from the experienced teachers at) Vesterheim og å utvikle mine egne undervisningsferdigheter (and to developing my own teaching skills) i norsk folkekunst (in Norwegian folk art).

Folkekunstskolen begynte i (The Folk Art School began in) 1967 med mål om å bevare (with the goal of preserving) og fremme tradisjonell norsk folkekunst (and promoting traditional Norwegian folk art). Nå blir over 100 kurs holdt hvert år i (Now over 100 courses are held every year in) rosemaling (rose painting), veving (weaving), fiberkunst (fiber arts), treskjæring (wood carving), mattradisjoner (food traditions), språk (language) og mer (and more), både på stedet og på nett (both on-site and online).

Årets lærlingprogram (This year’s apprentice program) begynte med et ukelangt fordypende opphold i (began with a week-long immersive retreat in) Decorah. I løpet av uken (During the week) tok vi kurs i (we took courses in) kolrosing, rosemaling og matlaging (and cooking). Vi fikk anledning (We had the opportunity) til å stille spørsmål (to ask questions) og diskutere undervisningsmetoder med lærerne (and discuss teaching methods with the instructors), og vi fikk også nyttige råd fra våre mentorer (and we also got helpful advice from our mentors).

Et høydepunkt i uken (A highlight of the week) var omvisningene i (were the tours of) Vesterheims omfattende samlinger (extensive collections). Siden mitt interesseområde er strikking (Since my area of interest is knitting), kunne jeg se nærmere på strikkevarene (I was able to look at the knitwear in closer detail) og ta bilder av interessante gjenstander (and take pictures of interesting items).

Selv om vi hadde en intensiv uke full av læring (Although we had an intensive week full of learning), hadde vi også muligheten til å utforske (we also had the opportunity to explore) Decorah og å bruke tid på å bli kjent med våre talentfulle medlærlinger (and spend time getting to know our talented fellow apprentices). De ansatte på Vesterheim var fantastiske (The Vesterheim staff were amazing), og oppholdet var en fantastisk måte å starte læretiden på (and the retreat was a fantastic way to begin our apprenticeships). Jeg er utrolig takknemlig for å delta i dette programmet. (I am incredibly grateful to participate in this program).

This article originally appeared in the October 2023 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.