Norsk 101: Strikkekaféer og strikkefestivaler i Norge

(Knitting Cafés and Knitting Festivals in Norway)

Knitting in Norway

Photo: Christie Ericson
Studenter fra den internasjonale sommerskole (ISS) på Værbitt Garn, Oslo 2019.
Students from the International Summer School (ISS) at Værbitt Garn, Oslo, 2019.

Language practice with Christie Ericson

Norge har lenge vært kjent for sine strikkevarer (Norway has long been known for its knitwear) og det er en enorm interesse for strikking i landet (and there is a huge interest in knitting in the country). Det sies at over 40 prosent (It’s said that over 40 percent) av alle norske kvinner strikker (of all Norwegian women knit) og mange menn strikker også (and many men also knit). 

Det er lett å strikke hvor som helst (It’s easy to knit anywhere) – enten alene hjemme (either alone at home) eller ute på byen (or out on the town). Mange folk liker å strikke sammen med andre (Many people like to knit with others) og strikketreff er veldig populære (and knitting meetups are very popular).

knitting in norway

Photo: Christie Ericson

En strikkekafé (A knitting café) er en plass hvor strikkere kan treffes (is a place where knitters can meet) til strikking, prating, kaffe og vafler eller bakverk (for knitting, chatting, coffee, and waffles or baked goods). Du kan ta med ditt eget strikketøy (You can bring your own knitting) eller få hjelp med ditt strikkeprosjekt (or get help with your knitting project) fra erfarne strikkere (from experienced knitters).) Du kan også (You can also) «strikk og drikk» (“knit and drink”) på pub (at a pub) og «strikk og lytt» (and “knit and listen”) på biblioteker (at libraries). 

Strikkefestivaler i (Knitting festivals in) Oslo, Bergen og Tromsø har også blitt mer populære (have also become more popular) og tiltrekker seg strikkere fra hele verden (and attract knitters from around the world). Disse festivalene tilbyr foredrag, kurs og workshoper (These festivals offer lectures, courses, and workshops) om forskjellige emner som (on varous topics such as) strikketeknikker (knitting techniques), norske saueraser (Norwegian sheep breeds) og bærekraft og etisk produksjon (and sustainability and ethical production). 

Norge tiltrekker seg også mange «ullturister» (Norway also attracts many “wool tourists”). Oslo har mange garnbutikker (Oslo has many yarn stores) og strikkere liker «å gå på garnsafari» (and knitters like to “go on a yarn crawl”) for å kjøpe garn (to buy yarn). De er spesielt interessert i (They are especially interested in) kortreist garn (locally produced yarn), garn fra de små spinneriene i Norge (Norwegian yarn from the small knitting mills in Norway) eller håndfarget garn (or hand-dyed yarn). 

På din neste tur til Norge (On your next trip to Norway), ta med en tom koffert (bring an empty suitcase) og gå på garnsafari (and go on a yarn crawl)!

knitting in norway

Photo: Christie Ericson
Pickles garnbutikk på Grünerløkka, Oslo / Pickles yarn boutique at Grünerløkka, Oslo 2019.

This article originally appeared in the Oct. 22, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.