Shopping in Norway (Shopping i Norge)

Norsk 101: Language practice with Christie Ericson

shopping in Norway

Photo courtesy of
Christie Ericson
Christie after shopping at Oleana in Bergen / Christie etter handel på Oleana i Bergen.

It’s hard to travel to Norway (Det er vanskelig å reise til Norge) without bringing back (uten å ta med seg tilbake) souvenirs or gifts (suvenirer eller gaver). Whether you prefer high-end fashion boutiques (Enten du foretrekker luksusmotebutikker) or inexpensive second-hand shops (eller billige bruktbutikker), you will certainly find (får du helt sikkert) plenty of opportunities (mange muligheter) to fill up your suitcase (til å stappe kofferten din).

There are many places to shop for (Det finnes mange steder å handle) clothing (klær), shoes (sko), jewelry (smykker), books (bøker), art (kunst), home furnishings (interiør), and more (og mer). A mall or shopping center (Et kjøpesenter) has many stores under one roof (har mange butikker under samme tak). A department store (En storbutikk) has many departments (har mange avdelinger) and a wide selection of goods (og et bredt vareutvalg). In addition to chain stores (I tillegg til kjedebutikker), there are also many small, independent shops (er der også mange små uavhengige butikker) that sell unique products (som selger unike varer).

When you go into a store (Når du gå inn i en butikk), a salesperson might ask you (kan det hende at en butikkbetjent spør deg) “How can I help you?” (“Hva kan jeg hjelpe deg med?”) If you don’t know what you need (Hvis du ikke vet hva du trenger) and just want to see what they have (og bare har lyst til å se hva de har), you can say “I’m just looking” (kan du si “jeg vil bare titte litt”). If you want to try on clothes (Hvis du vil prøve klær), the salesperson can help you (kan salgs­personen hjelpe deg) find the right size (med å finne størrelsen din).

You can find many interesting things (Du kan finne mange interessante saker og ting) in second-hand stores (i bruktbutikker), antique shops (i antikkvare butikker), flea markets (på loppedmarkeder), and other markets (og på andre handelssteder). Factory outlets (Fabrikk­utsalg) are also great places (er også flotte steder) to find goods at reduced prices (for varer til nedsatte priser). One of my favorite shops is (En av mine favorittbutikker er) Heimen Husfliden in (på) Glasmagasinet. It has a large assortment (Den har et stort utvalgt) of yarn and supplies for knitting, weaving, and embroidery (av garn og utstyr til strikk, veving og broderi). It is also Norway’s largest supplier of (Den er også Norges største leverandør av) bunader and bunad accessories (og bunadstilbehør).

This article originally appeared in the November 16, 2018, issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.