Norsk 101: Saint Lucia Day (Luciadagen)

Language practice with Christie Ericson

Luciadagen

Photo: Pixabay
Figurines show a Lucia parade with maids and star boys (Lucia, terne og stjernegutt figurer i Luciaprosesjon).

My favorite part of the holidays is Saint Lucia Day, which is celebrated on Dec. 13 (Feiringen av Luciadagen den 13. desember er førjuls­tradisjonen jeg liker aller best). I might be a little biased, though (Det er mulig dette er en litt forutinntatt mening), because it is also my birthday (siden det også er bursdagen min), and I feel like Lucia Day is my own special day (jeg ser på Luciadagen som min spesielle dag). During the long, dark Alaskan nights (Under de lange mørke Alaskanettene), while most people are waiting (mens de fleste venter på) to celebrate the official winter solstice (å feire det offisielle vintersolvervet), I get a head start (får jeg et forsprang) on celebrating the return of light (på feiringen av lysets tilbakekomst). I always start the day (Jeg starter alltid dagen) listening to the Lucia song, “Santa Lucia,” over and over again (med å høre på Luciasangen om og om igjen), until it drives my son crazy (til den driver sønnen min fra vettet), and enjoy a cozy evening with candlelight (og koser meg med levende lys).

Under the old Julian calendar (Under den gamle julianske kalenderen), Dec. 13 was the longest and darkest night of the year (var den 13. desember den lengste og mørkste natten i året) and people longed for the sun (og folk lengtet etter solen). Saint Lucia Day comes from several traditions (Luciadagen stammer fra flere tradisjoner), the Sicilian Saint Lucia (den sicilianske helgenen Lucia) who was martyred (som led martyrdøden) and the supernatural Nordic being (den nordiske vetten) Lussi who would carry off people and animals (som kunne bortføre mennesker og dyr) who were out on this night (som var utendørs denne natten).

Today, Lucia parades are common (I dag har man ofte Luciatog) in schools, hospitals, and senior centers (på skoler, sykehus og eldrehjem). Some children dress up as (Noen barn kler seg ut som) Lucia in white dresses (i hvite kjoler) with wreaths of candles on their heads (med lysekranser på hodet). Other children dress up as (Andre barn kler seg ut som) Luciamaids (terner) or star boys (eller stjernegutter). As they parade (Mens de går i prosesjoner), they sing the Lucia song (synger de luciasangen) and pass out lussekatter (og deler ut lussekatter), yellow buns made with saffron (gule safranboller).

 
This article originally appeared in the December 14, 2018, issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.