Norsk 101: Language practice with Christie Ericson

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuen(Hanseatic Museum and Schøtstuene)

Photo: Christie Ericson
The Hanseatic Museum will take you back many centuries in the history of Bergen.

Hansaforbundet (The Hanseatic League) var en sammenslutning (was an association) av kjøpmenn (of merchants) som hadde sitt opphav (that had its origin) i Nordtyskland (in northern Germany) i middelalderen (in the Middle Ages). På 1300-tallet (In the 1300s) opprettet Hanseatene (the Hanseatic League established) et kontor i (an office in) Bergen. Tørrfisk (Stockfish/dried cod) fra Nord-Norge (from northern Norway) var den viktigste eksportvaren (was the most important export) og Hanseatene (and the Hanseatic League) dominerte tørrfiskhandelen (dominated the stockfish trade) i nesten 400 år (for almost 400 years).

De tyske kjøpmennene (The German merchants) bodde og arbeidet (lived and worked) i de lange husrekkene (the long rows of houses) på Bryggen i (on the wharf in) Bergen. Hvert hus hadde (Each house had) handelsstuer (trading rooms) eid av forskjellige kjøpmenn (owned by different merchants). En av de største handelsstuene var i (One of the largest trading rooms was in) Finnegården som ble bygd etter (which was built after) den store bybrannen i (the great city fire in) 1702.

I 1872 grunnla (founded) kjøpmann (merchant) J. W. Olsen, eieren av (the owner of) Finnegården, Det Hanseatiske Museum. Olsen hadde stor interesse for (had great interest in) Bergens hansahistorie (Bergen’s Hanseatic history) og samlet mange historiske gjenstander (and collected many historical objects).

I dag gir museet (Today the museum provides) et bilde av (a picture of) de tyske kjøpmennenes (the German merchants’) liv og virksomhet i (lives and activities in) Bergen. I Finnegården kan du se (you can see) et lager (a storeroom), kjøpmannens kontor (the merchant’s office) og soverom (and sleeping rooms). En Gesell (A journeyman) og flere lærlinger (and several apprentices) bodde også hos kjøpmannen (also lived with the merchant).

Livet for lærlingene (Life for the apprentices) var hardt (was hard). Brann var en stor fare i (Fire was a great danger in) Bergen og bruk av åpen ild (and use of open flame) var strengt forbudt (was strictly forbidden) i handelshus (in the trading house). Det var ofte kaldt og mørkt (It was often cold and dark) i huset (in the house). Nye lærlinger (New apprentices) måtte også gjennom (also had to go through) brutale innvielsesritualer (brutal initiation rites).

Det Hanseatiske Museum omfatter også (also includes) flere schøtstuer (several assembly rooms) og et ildhus/kjøkken (and a cookhouse/kitchen). Schøtstuene var fellesrom (were common rooms) hvor alle spiste og drakk (where everyone ate and drank). De ble også brukt til (They were also used for) undervisning (teaching), fester (parties) og rettsmøter (court sessions).

The main museum at Finnegården will be closed for reconstruction through 2024. The Schøtstuene are still open and some of the exhibits can be seen there: hanseatiskemuseum.museumvest.no.

This article originally appeared in the Oct. 23, 2020, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.