Norsk 101: Language practice with Christie Ericson

Syttende mai: A different way to celebrate
(En annerledes måte å feire på)

norsk 101

Photo: Christie Ericson
Gratulerer med dagen, Norge!

CHRISTIE ERICSON

The Norwegian American

Normally at this time of year (Vanligvis på denne tiden av året), Norwegians all over the world are getting ready (gjør nordmenn over hele verden seg klare) to celebrate the 17th of May (til å feire 17. mai eller syttende mai), Norway’s Constitution Day (Norges grunnlovsdag). Every year on this date (Hvert år på denne datoen), Norwegians celebrate (feirer nordmenn) the signing (undertegnelsen) of the Norwegian Constitution (av den norske grunnloven) at Eidsvoll in 1814 (på Eidsvoll i 1814).

This year (I år), the outbreak of coronavirus has (har utbruddet av koronavirus) changed everything (forandret alt). Countries all around the world (Land over hele verden) have introduced (har innført) strong measures (sterke tiltak) to prevent (for å hindre) the spread (spredningen) of the infection (av smittet). May 17th parades (17. mai tog) and events (og arrangementer) have been canceled (har blitt avlyst), and people (og folk) are being asked (blir bedt om) to stay home (å bli hjemme). Prime Minister (Statsminister) Erna Solberg has encouraged people (har oppfordret folk) to think creatively (til å tenke kreativt) and find alternative ways (og finne alternative måter) to celebrate (å feire på).* 

What can you do (Hva kan du gjøre) from home (hjemme) on May 17th (på den 17. mai)? You can have (Du kan ha) your own May 17th parade at home (ditt eget 17. mai tog hjemme), whether in your driveway (enten i innkjørselen din), around your living room (rundt stuen din), or on your porch (eller på terrassen din). 

Many people (Mange folk) plan to (har planer om) dress in (å kle seg i) traditional national costume (bunad eller folkedrakt) or other Norwegian clothing (eller andre norske klær). You can also wear (Du kan også ha på deg) ribbons (sløyfer) in red, white, and blue (i rødt, hvitt og blått). Wave the Norwegian flag (Vift med det norske flagget). Sing Norwegian national songs (Syng norske nasjonale sanger). Hang up (Heng opp) a Norwegian flag (et norsk flagg) in the window (i vinduet). Decorate the house (Pynt huset) and make 17. mai cakes (og lag 17. mai kaker). Share pictures and videos (Del bilder og videoer) on social media (på sosiale medier).

Even though (Selv om) we can’t (vi ikke kan) gather together (samles), we can still celebrate (kan vi fortsatt feire) our shared heritage (vår felles arv) and create (og skape) a feeling of community (en fellesskapsfølelse).

Hipp, hipp, hurra for Norge! How will you celebrate? (Hvordan skal du feire?)

*www.nrk.no/norge/erna-solberg-sier-vi-ma-forvente-en-annerledes-17.-mai-feiring-1.14956138

This article originally appeared in the May 8, 2020, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.