Norsk 101: La oss snakke norsk!  

(Let’s speak Norwegian!)

While learning Norwegian in Norway is not always possible, there are other opportunities much closer to home.

Den aller beste måten å lære norsk på er selvfølgelig (Of course, the very best way to learn Norwegian is) å reise til Norge (to travel to Norway) og studere språket der (and study the language there). Men hva skjer når du kommer hjem? (But what happens when you return home?) Hvis du ikke bruker språket (If you don’t use the language), kommer du til å glemme det du har lært (you will forget what you’ve learned). 

Dessverre er det få norskkurs i USA (Unfortunately there are few Norwegian courses in the USA) og de kan være dyre (and they can be expensive). Men det er faktisk en rekke måter (But there are actually a variety of ways) for elever i alle aldre (for students of all ages) å lære norsk på (to learn Norwegian) eller holde språkkunnskapene sine ved like (or keep up with their language skills).

Sons of Norway tilbyr ungdomsleirer (offers youth camps) hvor mange barn (where many children) lærer sine første ord på norsk (learn their first words in Norwegian). Både unge og voksne kan lære norsk på (Both young people and adults can learn Norwegian at) Concordia Language Village’s språkleir (language camp), Skogfjorden.

Noen få organisasjoner (A few organizations) f.eks (e.g.) University of North Dakota og (and) Vesterheim Norwegian American Museum tilbyr norskkurs på nett (offer Norwegian courses online) via Skype eller Zoom (through Skype or Zoom).

Det er også mange gratis nettressurser (There are also many free online resources) med vokabular, lytte- og grammatikkøvelser (with vocabulary, listening, and grammar exercises). Andre ressurser inkluderer (Other resources include) NRK.no, YouTube videoer (videos), podcasts, nettaviser (online newspapers), filmer (films) eller (or) apps som (like) Duolingo.

Sosiale medier kan også være til hjelp (Social media can also be helpful). Du kan lære vokabularet (You can learn the vocabulary) til et emne som interesserer deg (of a subject that interests you). Hva er dine hobbyer? (What are your hobbies?) Jeg liker å strikke (I like to knit), så jeg følger norske strikkere på (so I follow Norwegian knitters on) Instagram.

En samtalegruppe (A conversation group) eller en språkkafé (or a language café) er en fin måte å øve på (is a great way to practice) å snakke norsk med andre (speaking Norwegian with others). Hvis du ikke finner en i nærheten av deg (If you can’t find one near you), kan du starte din egen (you can start your own). 

Gjennom disse gruppene (Through these online groups) har jeg fått mange nye venner (I have made many new friends) og utvidet mitt norskopplæringsfellesskap (and expanded my Norwegian learning community).

This article originally appeared in the September 2, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.