Norsk 101: Hytteliv (Cabin life)

Language practice with Christie Ericson

hytteliv

Photo: Christie Ericson

Hytteliv er en viktig del (Cabin life is an important part) av norsk kultur (of Norwegian culture) og nordmenn elsker hyttene sine (and Norwegians love their cabins). De setter pris på (They appreciate) det enkle hyttelivet (the simple cabin life), hvor de kan slappe av med familien (where they can relax with family) og nyte stillheten i naturen (and enjoy the peacfulness of nature). Ifølge Statistisk sentralbyrå* (According to Statistics Norway) finnes det cirka (there are approximately) 440,000 hytter/fritidsboliger (cabins/vacation homes) i Norge i dag (in Norway today).

De fleste hyttene (Most cabins) ligger vanligvis (are usually located) på fjellet (in the mountains), ved sjøen (by the sea) eller i skogen (or in the forest). Tradisjonelle hytter er enkle (Traditional cabins are simple), med få eller ingen (with few or no) moderne bekvemmeligheter (modern amenities). Disse enkle hyttene (These simple cabins) er uten strøm og innlagt vann (are without power and running water). De har utedo (They have outdoor toilets) og vedovner til oppvarming (and woodstoves for heating). I dag kan man også finne luksushytter (Today one can also find luxury cabins) fylt med moderne teknologi (filled with modern technology).

Hvis du ikke har din egen hytte (If you don’t have your own cabin), kan du leie ei turisthytte (you can rent a tourist cabin). Den Norske Turistforening (DNT) (The Norwegian Trekking Association) eier eller driver (owns or operates) mer enn 550 hytter (more than 550 cabins) over hele landet (throughout the country). DNT har tre hyttetyper (has three types of cabins): betjente (staffed), selvbetjente (self-service) eller ubetjente (no service). 

Photo: Christie EricsonI 2019 åpnet Norsk Folkemuseum (In 2019, the Norwegian Folk Museum opened) en utstilling (an exhibition) om den norske hyttetradisjonen (about the Norwegian cabin tradition): «Hytta – fire vegger rundt en drøm» (“The Cabin: Four Walls Around a Dream”). Utstillingen besto av (The exhibit consisted of) originale hyttegjenstander (authentic cabin items), sitater og minner (quotes and memories) og der var til og med en ekte hyttestue (and there was even a genuine cabin room).

Jeg hadde lært mye (I had learned a lot) om hytteliv (about cabin life) da jeg var i Norge (when I was in Norway) og jeg hadde lyst til å dra på hyttetur (and I wanted to go on a cabin trip). Derfor ble jeg begeistret (So I was thrilled) da mine norske slektninger (when my Norwegian relatives) inviterte meg til hytta deres ved (invited me to their cabin at) Lesjaskogvatnet i 2019. Det var flott (It was great) å kunne oppleve hytteliv (to be able to experience cabin life) og lage mine egne hytteminner (and make my own cabin memories) på denne måten (in this way).

*Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway) www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygningsmasse/aar

This article originally appeared in the March 26, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

Christie Ericson

Christie Ericson is an academic librarian living in Anchorage, Alaska. She has a background in languages and linguistics and has been fulfilling her lifelong dream of learning the Norwegian language. She also serves as the cultural director and librarian at her local Sons of Norway lodge and is completely addicted to Selbu mitten knitting.