Norges forhold med Russland forverres

Krigen i Ukraina har konsekvenser, påvirker økonomien

Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl intervues etter pressekonferansen om trussel- og risikovurderinger i Norge.

Sikkerhetstjenestene advarer om at et forverret forhold mellom Norge og Russland vil føre til den største etterretningstrusselen mot Norge i 2023.

Sammen med Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overleverte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 13. februar sine trusselvurderinger for 2023 til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

— Russland utgjør i dag den største trusselen mot norsk og europeisk sikkerhet, og konfrontasjonen mot Vesten blir langvarig, slo Gram fast da han møtte sjefene for de tre sikkerhetstjenestene.

Følgende av krigen merkes

— Også på norsk territorium har krigen fått konsekvenser. Det er ikke nytt at Norge må forholde seg til sammensatte trusler, men oppmerksomheten har vært skjerpet. Følgene av krigen i Ukraina merkes også her hjemme, sa Mehl i sin innledning.

Kina, Iran, Pakistan og flere andre autoritære stater driver aktiv etterretning i Norge. Etter invasjonen av Ukraina har imidlertid forholdet mellom Norge og Russland nådd et bunnivå, noe som fører til mindre samhandel og økt russisk behov for etterretning i Norge, skriver PST i sin årlige trusselvurdering.

­— Forholdet mellom Norge og Russland er blitt verre. Vi møtes på færre arenaer enn før, og russerne har mistet tilgang på kilder, sier PST-sjef Beate Gangås til NTB.

— Det er ingen vei tilbake. Den russiske staten vil bli mer autoritær, og trusselen fra Russland vil vedvare, sa etterretningstjenestens assisterende direktør Lars Nordrum.

Olje og gass

Den kraftige reduksjonen av russisk eksport av olje og gass til Europa har gjort Norge til EUs største leverandør av gass. PST skriver at de ser at Russland ønsker å presse europeisk energisikkerhet og forventer at landet vil forsøke å innhente informasjon om norsk olje-, gass- og kraftsektor.

PST mener likevel det er lite sannsynlig at Russland vil gjennomføre en sabotasjeaksjon på norsk territorium i 2023. Hvis derimot konflikten mellom Russland og NATO og Vesten skulle eskalere, kan sabotasjehand­linger bli mer aktuell.

This article originally appeared in the March 2023 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway