Norge verst i Nordsjøen på klimaomstilling

Forener ikke olje- og gasspolitikk med Parisavtalen

North Sea oil rig

Foto: Carina Johansen / NTB
Equinors Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

NTB

Norge er verst i Nordsjøen når det gjelder en klimaomstilling som forener olje- og gasspolitikk med Parisavtalen, ifølge en rapport fra den amerikanske klimatenketanken Oil Change International (OCI).

I rapporten sammenlignes de fem viktigste Nordsjølandene for offshore petroleumsvirksomhet, Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, opp mot 11 forskningsbaserte kriterier for en klimaomstilling av olje- og gassindustriene.

— På 10 av 11 kriterier har Norges politikk avvik eller grove avvik fra det som trengs for at Parisavtalen skal lykkes, til tross for at verden ble enig om en overgang vekk fra fossil energi på klimatoppmøtet i Dubai før jul, skriver OCI.

Silje Ask Lundberg, leder for Nordsjøprogrammet i OCI, er rapportens hovedforfatter. Hun mener de fem store Nordsjølandene står ved et veiskille.

– Rapportens funn understreker det presserende behovet for handling fra regjeringene i Nordsjøen, og ikke overraskende kommer Norge verst ut i kåringen. Dersom norske myndigheter ikke legger om kursen, kan vi ende med å legge til rette for utslipp av minst 4.8 milliarder tonn CO2 fra norsk olje og gass, noe som er nærmere 100 ganger Norges årlige utslipp. Vi er derfor avhengig av en helt ny olje- og gasspolitikk, som er i tråd med klimamålene, sier hun.

This article originally appeared in the April 2024 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway