Nordmenn går ut i naturen

Åtte av ti går fotturi skog og fjell, men stadig færre plukkerbær og svamp

ute i naturen

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
I Norge står utendørs aktiviteter i nærhet til naturen fremdeles svært høyt i kurs.

NTB

Åtte av ti nordmenn har vært på kortere fottur i fjellet eller i skogen det siste året, eller vært på kortere spasertur. Men stadig færre plukker sopp og bær.

En fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) over nordmenns deltakelse i ulike fritidsaktiviteter tyder på at utendørs aktiviteter i nærhet til naturen står svært høyt i kurs.

Hele 79% svarer at de har vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet, et tall som har holdt seg stabilt de siste sju årene. Lengre fotturer i fjellheimen og skogen øker litt i popularitet, fra 52% i 2014 til 55% som sier de har vært på slik tur i 2020.

Andelen som sier de har vært på kortere spasertur har falt noe, fra 85% i 2014 til 77% i 2020.

Tidligere års undersøkelser har vist at vi er et temmelig bevisst folk, der 80% trener eller mosjonerer minst en gang i uka. Det er ganske jevnt fordelt mellom kjønnene, kun noen tydelige stereotypier, der menn dominerer jakt og fiske, mens kvinner er mer opptatt av sanking.

Andelen som har vært på bær- eller sopptur har for øvrig sunket, fra 34% til 29%, og det samme med fisketurer: De er det nå 37% som sier de har vært på det siste året, mens 43% svarte det samme i 2014.

Men utendørs vann tiltrekker folk, og bading i salt- eller ferskvann er det hele 71% som sier de har bedrevet i 2020, litt flere enn i årene før.

 

This article originally appeared in the Nov. 13, 2020, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway