Nordic knitting (Nordisk strikking)

Norsk 101: Language practice with Christie Ericson

nordisk strikking

Photo (Foto): Christie Ericson
Fana sweater in progress hand-knit by Christie Ericson. (Fanakofte under strikking av Christie Ericson.)

One of the most recognizable symbols of Norway (Et av de mest gjenkjente norske symboler) is the traditional Norwegian wool sweater (er den tradisjonelle ullkofta eller ullgenseren). Some of the most well-known patterns (Flere av de mest kjente mønstrene) date back to the 19th century (stammer fra 1800-tallet) and include the Setesdal, Marius, Fana, and Selbu patterns.

There are several different types of sweaters (Det er flere forskjellige slags gensere). A kofte is a knitted jacket (ei strikkejakke) with buttons or clasps (med knapper eller hekter), usually pewter (vanligvis av tinn). A genser is a sweater that is pulled over the head (som trekkes over hodet). Other knitted garments (Andre strikkeplagg) include hats (luer), socks (sokker), mittens (votter), and gloves (vanter).

The Setesdal sweater (Setesdalskofta) is a classic pattern (et klassisk mønster) which originated in southern Norway (som hadde sitt opp­hav på Sørlandet). The background is white or black (Bunnen er hvit eller svart) with contrasting white or black stitches (med hvite eller svarte kontrastmasker). It is also called (Den er også kalt) lusekofte, or lice pattern, because the small stitches look like lice (fordi de små maskene ser ut som lus). It also has a colorful embroidered border around the neck (Den har også en fargerik brodert kant rundt halsen).

The Marius sweater (Mariusgenseren) is similar to (ligner på) the Setesdalskofta, but without the lice pattern (men uten lusekoftemønster). It is commonly knitted in red, white, and blue (Den er vanligvis strikket i rødt, hvitt og blått), the colors of the Norwegian flag (fargene i det norske flagget). It is named after (Den er oppkalt etter) Marius Eriksen, a skier (skiløper), fighter pilot (krigsflyver), model (modell), and actor (skuespiller).

Selbu mittens

Photo (Foto): Christie Ericson
Selbu mittens hand-knit by Christie Ericson. (Håndstrikkede selbuvotter av Christie Ericson.)

The Selbu Rose pattern (Selburosemønsteret) comes from (kommer fra) Sør-Trøndelag. There are many of variations (Det er mange variasjoner), but the most well-known pattern (men det mest velkjent mønsteret) is the eight-pointed star (er stjernen med åtte spisse blader). The motif is traditionally knitted in black and white (Motivet er tradisjonelt strikket i svart og hvitt) and is often used for mittens (og er ofte brukt til votter).

The Fana pattern (Fanamønsteret) comes from Fana, a district in (en bydel i) Bergen. The kofte or genser is knit in two colors (er strikket i to farger) and has stripes with lice (striper med lus), eight-pointed stars or flowers (åttebladsroser), and a checkerboard pattern (sjakkruter).

 
 
 

Further reading:

“Norwegian 101: Crafting 101 (Håndverk 101)” by Heidi Håvan Grosch, Oct. 23, 2015: www.norwegianamerican.com/norsk/norwegian-101-crafting-101-handverk-101.

“The man in the ‘Marius Sweater’ has passed away,” July 15, 2009: www.norwegianamerican.com/featured/the-man-in-the-marius-sweater-has-passed-away.

This article originally appeared in the October 19, 2018, issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.