Niseferd spores

Forskere har plassert lyttebøyer å finne ut mer om havslivet

Hardanderfjord

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Sørfjorden, Hardanger, som er en arm av Hardangerfjorden, ligger speilblank og stille. Snødekte fjell speiler seg i fjorden.

NTB

Det er flere niser i Hardangerfjorden enn i de fleste andre norske fjorder. Nå skal forskere overvåke hvordan nisene lever i fjorden. 

Hardangerfjorden i Vestland fylke er landets nest lengste fjord med sine 183 kilometer. Samtidig har den altså en nisebestand som er større enn i andre fjorder. Fra Varalds-øy i den ytre delen av Hardangerfjorden til innsiden av Hardangerbrua har nå forskere fra Havforskningsinstituttet plassert ut fem lyttebøyer for å finne ut mer om livet til nisene i fjorden. Lyttebøyene ble installert i fjor høst, og skal følge en hel årssyklus.

— Disse bøyene lytter etter den samme frekvensen som nisene bruker når de ekkolokaliserer. I likhet med flaggermus, sender niser ut en høyfrekvent lyd og bruker ekkoet til å se i miljøet rundt seg. Det er akkurat det samme prinsippet fiskerne bruker med ekkolodd, Vi ønsker å se om nisene er i fjorden hele året, eller om det er ut- og innvandring med årstidene. Foreløpig tror vi at de er der hele året, på grunn av brukbare forekomster av brisling, sier havforsker Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet. 

Det er flere niser i Hardangerfjorden enn i de fleste andre norske fjorder. Nå skal forskere overvåke hvordan nisene lever i fjorden. 

Hardangerfjorden i Vestland fylke er landets nest lengste fjord med sine 183 kilometer. Samtidig har den altså en nisebestand som er større enn i andre fjorder. Fra Varalds-øy i den ytre delen av Hardangerfjorden til innsiden av Hardangerbrua har nå forskere fra Havforskningsinstituttet plassert ut fem lyttebøyer for å finne ut mer om livet til nisene i fjorden. Lyttebøyene ble installert i fjor høst, og skal følge en hel årssyklus.

— Disse bøyene lytter etter den samme frekvensen som nisene bruker når de ekkolokaliserer. I likhet med flaggermus, sender niser ut en høyfrekvent lyd og bruker ekkoet til å se i miljøet rundt seg. Det er akkurat det samme prinsippet fiskerne bruker med ekkolodd, Vi ønsker å se om nisene er i fjorden hele året, eller om det er ut- og innvandring med årstidene. Foreløpig tror vi at de er der hele året, på grunn av brukbare forekomster av brisling, sier havforsker Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet. 

English synopsis: Researchers are studying the movement of porpoises in the Hardanger Fjord, where their population is much larger than in other fjords.

This article originally appeared in the Feb. 26, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway