Nesten hemmelig julegranfelling

Årets Oslo-gran ble felt og sendt på vei til Trafalgar Square NTB Årets julegran til London ble felt 17. november i Maridalen i Oslo og ferden mot Trafalgar Square startet, som takk for britenes hjelp under krigen. Årets juletrefelling foregikk i all hemmelighet. I alle fall nesten. Kun Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood, og tre elever fra Maridalen skole var til stede – i tillegg til skogsarbeidere og journalister. Etter at ordfører, ambassadør og elever hadde tatt i et tak med saga, lå
Become a subscriber to keep reading and gain access to 1000s of articles! Digital subscriptions start at $7 for one month of access, and a one-year digital subscription is only $30. Subscribe Check out our subscriber plans
Already a subscriber? Log in here

The Norwegian American

Published since May 17, 1889 PO Box 30863 Seattle WA 98113 Tel: (206) 784-4617 • Email: naw@na-weekly.com

You may also like...

%d bloggers like this: