Nato vedtar ny forsvarsstrategi

Ministrene slutter seg til en plan for å forsvare alliansen i kriser og konflikter

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Ifølge Nato-sjef Jens Stoltenberg skal Nato bli bedre på styrker med høyere beredskap, tyngre styker, og mer teknologisk anvanserte styrker.

NTB

Nato har utarbeidet en samlet strategiplan for forsvaret av det euroatlantiske området. Den nye planen kalles SASP og beskrives internt i Nato som en moderplan for hvordan det euroatlantiske området skal forsvares. Planen ble vedtatt på Natos forsvarsministermøte i Brussel 21. oktober.

— Ministrene har sluttet seg til en ny overordnet plan for å forsvare alliansen vår i kriser og konflikter. Den skal sikre at vi har riktige styrker til rett sted og til riktig tid – for å forsvare våre 1 milliarder innbyggere mot enhver trussel, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Etter det NTB kjenner til, vil strategiplanen bli supplert med mer detaljerte planer for ulike regioner.

Samtidig har Nato satt i gang arbeidet med en ny styrkestruktur. Den nye strukturen skal etter planen vedtas på Natos toppmøte i Madrid neste år.

Forsvarsministrene vedtok også et nytt sett med kapasitetsmål for de allierte – det vil si mål for hvilke kapasiteter hver enkelt alliert skal stille med, Norge inkludert

Ifølge Stoltenberg er det snakk om tusenvis av mål til sammen. Noe av det Nato skal bli bedre på framover, er ifølge Stoltenberg styrker med høyere beredskap, tyngre styrker og mer teknologisk avanserte styrker

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier etter møtet at de nye planene passer godt overens med den forsvarspolitikken Ap og Sp har lagt fram i regjeringsplattformen fra Hurdal

Der går de to partiene inn for å styrke det militære nærværet i nord.

— Slik jeg ser det, er tilstedeværelsen og aktiviteten i nord vår viktigste oppgave i Nato, sier Enoksen til NTB.

Samtidig trekker han fram Natos vekt­legging av ny teknologi som interessant.

– Det digitale rommet, verdensrommet og teknologi kommer til å spille en betydelig større rolle i framtida, sier Enoksen.

This article originally appeared in the Nov. 5, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway