Mange barn er bekymret for krig i Norge

Ny undersøkelse fra UNICEF viser uro for krigen i Ukraina

blomster lys
Foto: Javad Parsa / NTB
Blomster og lys ved trappen utenfor den Ukrainske ambassade.

NTB

I en  undersøkelse Unicef har utført blant barn og unge i Norge, svarer 65% at de er bekymret for at det skal bli krig i Norge. 10% av de spurte sier  at de er bekymret for dette hele tiden.

Undersøkelsen er gjort blant rundt 600 barn og unge mellom 13 og 19 år i forbindelse med den dramatiske situasjonen som nå utspiller i Ukraina.

På spørsmål om de bekymrer seg for det som skjer i Ukraina, svarer så mange som 91% at de er bekymret hele tiden eller av og til.

— Dette viser hvor viktig det er at voksne snakker med barn og unge om det dramatiske som nå utspiller seg i Ukraina og nabolandene. Det at voksne er åpne og lyttende og prøver å svare etter beste evne, er viktig for å dempe frykt og uro blant barn og unge, sa direktør for Barns rettigheter, Kristin Oudmayer, i UNICEF Norge.

Undersøkelsen viser også at nyhetsmediene er den aller viktigste kilden barn og unge bruker for å holde seg oppdatert om situa­sjonen i Ukraina, mens TikTok kommer på andreplass.

Det er også viktig at voksne nå tar seg tid til å forstå TikTok, som oversvømmes av sterke videoer med mennesker på flukt, skadde barn og voksne – i tillegg til mange falske nyheter, sa Oudmayer.

This article originally appeared in the March 18, 2022, issue of The Norwegian American. To subscribe, visit SUBSCRIBE or call us at (206) 784-4617.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway