Langt flere flyktninger kan komme i år

Regjeringen ruster seg å ta imot asylsøkere

Foto: Alf Simensen / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (ovenfor) holdt pressekonferanse om flyktningsituasjonen i Norge og Europa 11. januar i Oslo.

NTB

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) er forberedt på at det kan komme langt flere enn 35.000 flyktninger til Norge i år.

Ukraina-krigen har ført til at flere enn noen gang søker beskyttelse i Norge.

— Vi må forvente at prognosene om ankomster vil endre seg gjennom året. Vi er forberedt på å snu oss raskt rundt dersom situasjonen endrer seg, og har også planer for scenarioer med betydelig flere enn 35.000, sa Mjøs Persen til NTB.

Løypemelding

Foreløpig har regjeringen anmodet kommunene om å forberede seg på å ta imot 35.000 flyktninger i år. Det er litt under fjorårets rekord, da over 40.000 flyktninger kom over grensa.

Det registrert 88 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge 11. januar. Totalt ble det registrert 410 nye asylsøkere den uken.

Statsråden hadde møte med kommunene om bosetting av flyktninger for å få en løypemelding om hvordan arbeidet med bosetting skrider fram.

Sekstito kommuner har til nå svart på regjeringens anmodning, og mer enn tre av fire har fattet vedtak i tråd med anmodningen eller høyere, opplyste Mjøs Persen.

Kommunen hadde frist til 31. januar med å svare.

— Selv om det fortsatt er tidlig å skulle si noe om den samlede tilbakemeldingen, er jeg glad for at svarene til nå er positive, sa statsråden.

Blir værende

Regjeringen planlegger i tillegg for at flere av dem som kom til Norge i fjor, blir værende i år. Blant annet vil et forslag om å videreføre de midlertidige reglene for flyktninger og fordrevne fram til juli neste år bli sendt på høring om kort tid.

– Flere vil snart være ferdige med introduksjonsprogram og klare for å gå ut i jobb eller utdanning, påpeker Mjøs Persen, som ber flyktningtjenesten, voksenopplæringen, Nav og arbeidsgivere om å samarbeide i integreringsarbeidet.

— Vi må sammen bidra til at flyktninger og fordrevne raskt kommer på plass i kommunene, og unngå at de må vente lenge på å få et sted å bo, sa hun.

This article originally appeared in the February 2023 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway