Krympflasjon er årets ord 2022

Språkrådets valg av ord gjenspeiler tiden

Foto: Heiko Junge / NTB
Når innholdet i eller størrelsen på en vare blir mindre mens prisen står stille eller øker, kalles det krympflasjon.

Rikke Lillelien
NTB

Krympflasjon er årets ord 2022. Språkrådet mener årets ord på slående vis sammenfatter den sterke prisøkningen den siste tiden.

— Ordet krympflasjon blir brukt når innholdet i eller størrelsen på en vare blir mindre mens prisen står stille eller øker. Det er en måte å kamuflere prisstigningen på, slik at den virker mindre enn den faktisk er, skriver Språkrådet i en pressemelding.

— Fenomenet er gammelt, men ordet er nytt. Det er et såkalt teleskopord som er satt sammen av deler av andre ord. Her er grunnlaget krympe og inflasjon. Ordet er altså laget av etablerte norske ord. Det engelske shrinkflation er laget etter samme mønsteret, sier Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet.

I samarbeid med NHH-professor Gisle Andersen har Språkrådet kåret årets ord. I tillegg til at årets ord skal være levedyktig, skal det også ha god språklig kvalitet.

Flere av ordene på lista over årets nyord har rot i internasjonal politikk. Ordet «valgfornekter» ble blant annet tatt i bruk i forbindelse med mellomvalget i USA.

Lista med nyord for 2022 bærer preg av at det er urolige tider i verden, med krig, økonomi i nedgang og demokrati under press. Ordet speiler alvoret som har preget året, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

This article originally appeared in the January 2023 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway