Koronatiltakene koster milliarder

Slike rammes ulike bransjer i Norge MARIUS HELGE LARSEN NTB Ekspertgruppen som har vurdert kostnadene av koronatiltakene slår fast at en rekke næringer sliter hardt.  I rapporten fra gruppen som professor Steinar Holden har ledet, beregnes det at virusutbruddet kan få alvorlige konsekvenser for økonomien i Norge i mange år framover.  Ekspertgruppen tar også for seg de ulike næringene i Norge, og hvordan de på nåværende tidspunkt rammes av utbruddet. Her er et utdrag av konklusjonene, fordelt etter bransje: Handels- og tjenestenæringer: — Virksomheter i slike næringer vil ikke tåle et så lavt aktivitetsnivå som nå lenge før de vil få betalingsproblemer med fare
Become a subscriber to keep reading and gain access to 1000s of articles! Digital subscriptions start at $7 for one month of access, and a one-year digital subscription is only $30. Subscribe Check out our subscriber plans
Already a subscriber? Log in here

The Norwegian American

Published since May 17, 1889 PO Box 30863 Seattle WA 98113 Tel: (206) 784-4617 • Email: naw@na-weekly.com

You may also like...

%d bloggers like this: