Kong Harald åpner 166. storting

Trontalen trekker fram klimakrisen og arbeidslivsinkludering

Kong Harald

Foto: Torstein Bøe / NTB
Kong Harald leste den tradisonelle trontalen under den høytidelige åpningen av Stortinget.

NTB

Kong Harald åpnet det 166. Storting 12. oktober og holdt den tradisjonelle trontalen, den siste under Erna Solbergs regjering for denne gang. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.

I trontalen trakk kongen fram klima-krisen og inkludering i arbeidslivet som de viktigste oppgavene den neste perioden.

— Den økonomiske aktiviteten i Norge tar seg raskt opp. Det er nå flere sysselsatte i befolkningen enn før pandemien kom. Stadig færre går ledige. Det blir stadig flere ledige stillinger, sa kongen.

Flere må i arbeid for å finansiere velferden når bidraget fra oljeaktiviteten reduseres, poengterte han.

— Allerede nå ser vi mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet. En utfordring fordi mangel på arbeidskraft gir mindre verdiskaping og velferd i samfunnet, en mulighet fordi det er mange flere som kan og vil arbeide i vårt samfunn, sa han.

This article originally appeared in the Oct. 22, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway