Hytteeierne vender seg til Strasbourg

Koronasøksmål går videre til en høyere internasjonal domstol

hytter

Photo: Heiko Junge / NTB
Miljøet i Kungshamn i Sverige er internasjonalt på den svenske vestkysten, men ingen er så ivrige etter å kjøpe seg hus og leiligheter som nordmenn. Her er hytter og hus, med norske, svenske, finske og danske flagg i forgrunnen.

NTB

Hytteeierne vant ikke fram i norsk rettsvesen med sitt koronasøksmål mot staten. Nå setter de sin lit til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

De norske hytteeierne, som hadde hytte i Sverige, gikk til søksmål mot staten fordi det ble innført krav om karantene ved innreise fra utlandet under pandemien.

De fikk medhold i Oslo tingrett, men tapte neste runde i Borgarting lagmannsrett. Saken gikk videre til Høyesterett, som støttet argumentet om at koronatiltakene grep inn i hytteeiernes rettigheter. Likevel kom retten til at rettighetene ikke var krenket fordi inngrepene var berettigede.

Krenket rett til bolig

Hytteeierne har nå brakt saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I klagen hevder gruppen at staten har krenket deres rett til bolig etter menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8.

Selv om det konkrete søksmålet handlet om at de måtte sitte i karantene, dreide saken seg om spørsmål langt utover retten til å reise på hytta, understreker hytteeierne i en pressemelding – Dommen i Høyesterett har gitt staten en blankofullmakt til å gjøre inngripende tiltak uten å begrunne tiltakene eller legge fram de vurderinger som ligger bak de inngripende tiltakene, skriver de i pressemeldingen.

Dommen svekker ikke bare deres rettsvern, men alle borgeres rettsvern under en krise, mener de.

This article originally appeared in the July 29, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway