Hjemmeundervisning

21.05.2007

Ny forskning viser at 1 av 10 foreldre vil ta barna ut av skolen og undervise dem. Camilla Hoholm med noen fjærdeklassinger på Kampen skole.

Foto: Hilde Lillejord

You may also like...