H. Solberg & PM J. Stoltenberg. Hamar, 15.02.2007

H. Solberg & PM J. Stoltenber, Hamar, 15.02.2007

Åpningssermonien med rally, musikk og underholdning.

Henning Solberg og Jens Stoltenberg.

FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD

You may also like...