Hedersprisen for god design 2009: Konkurransekraft på dypt vann

Den banebrytende dypvannssensoren CASE Abyss har gitt norske SeaBed Geophysical klare konkurransefortrinn i internasjonal oljesektor. Nå belønnes selskapet med Hedersprisen for god design 2009.
Av: Henning Poulsen – Pressenytt

Statsråd Sylvia Brustad delte ut Hedersprisen for god design til (f.v.) Nenad Pavel, industridesigner i Abyssus Marine Services, og Fredrik Næs, teknisk manager i SeaBed Geophysical. Foto: Johnny Syversen/Norsk Designråd.

Den høythengende Hedersprisen for god design ble delt ut onsdag 11. mars under Designdagen 2009, den største designbegivenheten i Norden.

“Årets vinner av Hedersprisen er et eksempel til etterfølgelse for norsk næringsliv på hvordan design kan brukes til å skape innovative og konkurransedyktige produkter og tjenester. Dette trenger vi mer av i Norge for å hevde oss i stadig tøffere internasjonal konkurranse,” sa administrerende direktør Jan R. Stavik i Norsk Designråd, som arrangerer Designdagen.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad håper flere norske bedrifter finner inspirasjonen til å satse på design som en del av innovasjonsarbeidet. – Ved å bruke design målbevisst og strategisk kan bedrifter øke salget og bedre lønnsomheten, påpekte statsråden før hun overrakk Hedersprisen for god design til SeaBed Geophysical.

Hard konkurranse ga innovasjon

Hard konkurranse og sterkt prispress mellom selskaper som driver med geofysisk leting på store havdyp, var utgangspunktet for at Trondheims-baserte SeaBed Geophysical gikk i gang med utviklingen av CASE Abyss. SeaBed Geophysical har sitt utspring fra miljøet rundt Statoil-forskningssenteret på Rotvoll, og teller i dag 20 ansatte. I 2006 ble selskapet kjøpt opp av SeaBird-konsernet, noe som ble avgjørende for industrialiseringen av CASE Abyss.

“Selvsagt er det vanskelig å si nøyaktig hvor mye CASE Abyss har bidratt på salgssiden. Sensoren er bare en del av en tjeneste, nemlig seismiske data som vi leverer til internasjonale oljeselskaper. Men faktum er at mens vi tidligere måtte bruke mye tid og krefter på å skaffe nye oppdrag, står jobbene nå i kø for oss,” forteller Fredrik Næs, som er avdelingsleder i Trondheim.

Brøt med gammel design

Da SeaBed Geophysical skulle lage en ny seismisk sensor for geofysisk kartlegging på store havdyp, valgte de å tenke helt nytt fremfor å flikke på tidligere løsninger.

“Vi gikk bort fra den tradisjonelle evolusjonsmodellen, som ga for høye kostnader og for få funksjoner, og som ikke oppfylte nye krav til lagring og håndtering. Vi brøt derfor med det eksisterende designet og startet på nytt,” forteller Næs.

Industridesignere ble koblet inn på et tidlig stadium for å jobbe med alle de til dels motstridende kravene. Designeren Nenad Pavel fra Abyssus Marine Services har sittet i lokalene til SeaBed Geophysical under store deler av utviklingsprosessen.

Doblet kapasiteten

Resultatet, som fikk navnet CASE Abyss, har vakt stor oppsikt i fagmiljøene. Produksjonskostnaden per enhet er halvert i forhold til tilsvarende løsninger, samtidig som CASE Abyss også er vesentlig mindre og lettere å håndtere.

I tillegg lar den seg stable i høyden, noe som gjør at et skip nå kan transportere dobbelt så mange enheter. Batterier kan byttes uten å åpne skjellet, skadede deler kan lett skiftes ut, og det går dessuten raskere å hente ut data fra enhetene.

500 sensorer i arbeid

Samtidig har det estetiske ved CASE Abyss fått spille en viktig rolle, kanskje overraskende viktig med tanke på at sensoren gjør jobben sin på opptil 3000 meters dyp.

“Produktet har faktisk blitt et viktig hjelpemiddel for å forklare systemet vårt for kundene. Utformingen er iøynefallende og unik, og gjenspeiler tjenestens identitet på en svært god måte Vi tar gjerne med en modell av CASE Abyss i salgsmøter, og vi ser at oljeselskapene husker oss bedre når vi kan koble presentasjonene våre til noe visuelt og håndfast,” forteller Næs.

SeaBed Geophysical har allerede produsert 500 enheter av CASE Abyss, og de fleste enhetene er til enhver tid ute på oppdrag. Nå vurderer selskapet å produsere ytterligere 500 enheter for å møte fremtidige oppdrag.

De to andre nominerte til Hedersprisen for god design 2009 var Øyafestivalen for fjorårets festivalprofil, samt Jensen Møbler for den bevegelige dobbeltsengen Jensen Eden.

Norsk design stilles ut

Mellom 19. mars og 26. april står utstillingen ”Merket for god design og Unge talenter” på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenteret) i Oslo. Her vil årets vinner av Hedersprisen for god design stilles ut.

De utstilte produktene og tjenestene gir et godt øyeblikksbilde av hva som skjer innen norsk design og innovasjon akkurat nå, sier prosjektleder Marte Grevsgard i Norsk Designråd.

På utstillingen, som er gratis og åpen for alle, vil det også gå an å stifte bekjentskap med vinnerne av Klassikerprisen for god design, Miljøprisen og Design for alle-prisen. De tre prosjektene som gikk til topps i Unge talenter-konkurransen vil også være representert, og det samme vil alle som fikk utmerkelsen Merket for god design i år.

The winners of the highly sought after Honors Award for Design Excellence was announced March 11, during the Design Day 2009. The Norwegian Design Council opened an exhibition at the Design and Architecture center (DogA) in Oslo, showcasing the three nominees.  SeaBird Exploration was awarded the norwegian award “Hederspris for god design 2009” for the CASE Abyss consept. To read more about CASE Abyss, click here: www.norskdesign.no

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.