Håpet ligger hos ungdommen

Ingen quick-fix mot muslimhat; eldre mer fordomsfulle enn yngre

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Statsminister Erna Solberg presenterer en ny handlingsplam mot diskriminering av muslimer.

B. IVERSEN OG A.M. GØYSTDAL
NTB

Regjeringens nye handlingsplan mot muslimhat er ingen quick fix, men de unges holdninger gir ekstremt mye håp, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterte regjeringens handlings­plan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Arbeidet ble satt i gang kort tid etter terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i august i fjor.

Handlingsplanen inneholder 18 tiltak med mål om bekjempe hatretorikk og hatkriminalitet.

— Dette er sakte arbeid. Men jeg tror handlingsplanen kan være med på å starte en bevegelse slik at dette landet skal romme alle, uavhengig av funksjonsnivå, etnisitet, opphav og religion, sier Raja til NTB.

Statsminister Erna Solberg ser til ungdommen.

— Det ligger ekstremt mye håp i å se på forskjellene i holdningene til muslimer blant ungdom og eldre. Veldig mange barn og unge er vokst opp med muslimske barn, og de har en mye mer åpen holdning både til inn­vandring og andre religioner. Håpet ligger i tid, normalisering, kunnskap og forståelse, sier Solberg til NTB.

Ifølge en undersøkelse fra HL-senteret i 2017 ga 27% uttrykk for muslimfiendtlige holdninger, og nær 40% støttet påstanden om at «muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur». Eldre, menn og personer med lav utdanning oppga i større grad muslimfiendtlige holdninger enn yngre.

Solberg sier man har sett en økning i negative holdninger mot muslimer de siste årene, og setter dette i sammenheng med flykt­ningbølgen i 2015 og oppblomstringen av jihadistiske terroraksjoner.

— Det er viktig å få fram mangfoldet av muslimer. Jeg tror at når mange tenker muslim, så tenker de kanskje på en mulla eller en terroristekstremist, sier Raja.

This article originally appeared in the Oct. 9, 2020, issue of The Norwegian American.

Norwegian American Logo

The Norwegian American

The Norwegian American is North America's oldest and only Norwegian newspaper, published since May 17, 1889.