Gro Harlem Brundtland hedret

UiT utnevner Norges første kvinnelige statsminister til æresdoktor

a headshot of Gro Harlem Brundtland

Foto: Heiko Junge / NTB
Gro Harlem Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister og har også vært miljøvernminister og leder og nestleder for Arbeiderpartiet.

NTB

Gro Harlem Brundtland blir hedret som æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet på bakgrunn av sitt kunnskapsrike og langvarige samfunnsengasjement.

Begrunnelsen for utnevnelsen er Brundtlands langvarige politiske og vitenskapelige virke både nasjonalt og internasjonalt, hvor hun har vært en tydelig pådriver for internasjonalt samarbeid og menneskerettigheter.

— Gro Harlem Brundtland har vært og er fortsatt en viktig inspirator for verdenssamfunnet innen miljø og helse, sier rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet.

Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister og har også vært miljøvernminister og leder og nestleder for Arbeiderpartiet. Internasjonalt er hun best kjent for sin tidligere rolle som leder for Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, og ikke minst som leder for Verdens helseorganisasjon (WHO).

Æresdoktorkreeringen fann sted i Oslo 26. mai. klokken 12.00.

This article originally appeared in the June 4, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway