EU-avtale hindrer todelemodell for strøm

Statsministeren vill ikke utelukke en toprismodell

Foto: Lise Åserud / NTB
Med raskt stigende strømpriser i Norge, vil mange ha ulik pris for innenlandstrøm og strømeksport.

NTB

Senterpartiet og SV vil utrede en toprismodell med ulik pris for innenlandsstrøm og strømeksport. En slik todeling er ikke mulig, opplyser en EU-kilde til NTB.

Det er EUs tredje energimarkedspakke som setter en stopper for muligheten til å skille mellom innenlandsstrøm og strøm brukt til eksport, får NTB bekreftet av en informert kilde i EU.

Norge sluttet seg til EUs tredje energimarkedspakke i 2018.

Både Senterpartiet og SV har tatt til orde for en toprismodell der det settes én pris på strøm til innenlands bruk, og én pris på strøm som eksporteres.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad ba i romjulen regjeringen utrede en toprismodell der utenlandskablene utgjør et eget prisområde.

Også Frp har tidligere foreslått dette.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa at han verken vil åpne eller lukke døren for en toprismodell nå.

This article originally appeared in the February 2023 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway