Eldre nordmenn fornøyd med livet

Ny undersøkelse viser at livsglede øker med alderen; de rikeste er lykkeligst av alle

young Norwegins

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Ikke alle yngre nordmenn er tilfredse med livet.

BIBIANE PIENE
NTB

En av fire nordmenn er veldig fornøyd med livet, viser en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Yngre er mindre tilfredse enn eldre, men aller lykkeligst er de rike. 

— Et av de mer overraskende funnene som er gjort, er at det er så tydelig at det er de eldre som er mest tilfreds, sier SSB-forsker Anders Barstad.

Ifølge rapporten Livskvalitet i Norge 2020 øker livsgleden med alderen. Funnet overrasker forskerne fra SSB.

Unge mindre tilfredse

I undersøkelsen oppgir 26% av befolkningen at de har høy tilfredshet med livet (9 eller 10 på en skala fra 0 til 10), mens 22% svarer at de har lav tilfredshet (mellom 0 og 5 på skalaen).

Et gjennomgående funn i rapporten er at yngre oppgir at de er mindre tilfredse med livet enn eldre.

— Vi finner at symptomer på angst og depresjon ser ut til å være den største risikofaktoren for lav livskvalitet av helseforholdene, heter det i rapporten.

Derimot har folk over 45 år det best. Det er i denne gruppen man finner voksne par uten hjemmeboende barn. I denne gruppa er hele 35% veldig fornøyd med livet. 

Mange livsglade eldre

Også i aldersgruppen 67–79 år er mer enn én av tre svært tilfreds med livet. Denne gruppa topper også statistikken blant annet når det gjelder psykisk helse. Økonomi har trolig mye å si, tror Barstad.

De rike er lykkeligst

En gruppe scorer imidlertid høyere enn alle andre på samtlige indikatorer når det gjelder opplevelsen av livskvalitet: De 25% rikeste.

Også personer med høyere utdanning scorer langt bedre enn resten av befolkningen.

This article originally appeared in the Jan. 29, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway