Begrenset vindu til å bygge opp forsvaret

Forsvarsministeren: – Bygg opp raskt nå

Eirik Johan Kristoffersen

Foto: Terje Pedersen / NTB
Forsvarsjef Eirik Johan Kristoffersen mener Norge har et begrenset vindu til å bygge ut forsvaret mens Russland kriger i Ukraina.

NTB

Eirik Kristoffersen mener at Russland ikke er direkte trussel mot Norge de neste årene.

— Vi bør bygge opp Forsvaret raskt i vinduet vi har nå, sier han.

— Situasjonen slik den er nå er at Russland ikke utgjør en direkte trussel mot Norge de neste årene. Russland har ikke kapasitet til et angrep på Norge i tradisjonell forstand per nå fordi de er veldig opptatt med krigen i Ukraina og har brukt store deler av landstyrkene sine der, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

Russland blir pekt på som den fremste trusselen mot Norge og norske interesser. Forsvarssjefen mener at Russlands angrep på Ukraina er et tidsskille ved at de er villig til å bruke omfattende og folkerettsstridig militærmakt for å nå sine mål.

I forbindelse med invasjonen av Ukraina har Russland flyttet store styrker fra områdene i nord ved grensen til Norge for å sette dem inn i kamp eller forsvare andre deler av landet.

— Situasjonen på den andre siden av grensen for Norge nå er helt annerledes enn bare siden høsten 2021. Der de før hadde tre brigader, har de kanskje nå bare en drøy bataljon igjen. Det betyr at det er en betydelig reduksjon i deres styrker, sier Kristoffersen.

Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd for 2023 14. juni. Kristoffersen mener det er behov for å øke bevilgningene til forsvarssektoren med om lag 8 milliarder kroner ekstra hvert år fra 2025 til 2031.

Kristoffersen mener Russlands fokus på krigen i Ukraina gir Norge rom til å bygge opp sitt eget forsvar.

— Russland har vist seg å være uforutsigbare, og det er usikkert hvordan Russland vil se ut i fremtiden. Derfor mener jeg det beste vi kan gjøre er å satse på å raskt bygge opp Forsvaret i vinduet vi har nå, for vi vet ikke hvordan Russland vi se ut senere, sier han.

This article originally appeared in the July 2023 issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway