Bøndene krever kompensasjon

Strømprisene øker dramatisk; ny dialog med regjeringen

Foto: Terje Pedersen / NTB
Norske bønder fra hele landet protesterte foran Stortinget i Oslo i fjor vår.

NTB

Norges Bondelag krever at dekning for den ekstraordinære økningen i strømprisene tas inn i tilleggsforhandlingene om jordbruksoppgjøret. Før regjeringsskiftet sa staten nei til dette, men ja til dialog om kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten på gjødsel og bygningsmateriell. Denne kostnadsøkningen er anslått til NOK 754 millioner av Budsjettnemnda for jordbruket.

Strømkostnadene kan ifølge anslag fra bondeorganisasjonene trolig bli på et sted mellom NOK 400 og NOK 500 millioner mer enn det Budsjettnemnda regnet med i jordbruksoppgjøret i vår. Dermed kan kostnadsveksten partene forhandler om, komme opp i nærmere NOK 1,2 milliarder.

— Nå er veksten i strømkostnadene helt ekstraordinær. Det er tvingende nødvendig at det kommer løsninger for kompensasjon til bonden for disse utgiftene i tilleggsforhand­lingene, sier lederen i Bondelaget, Bjørn Gimming. Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff sier staten har gitt uttrykk for at de forstår alvoret. De har imidlertid ikke kommet med konkrete løfter om å gi kompensasjon for de økte strømkostnadene.

— Partene diskuterte også videre framdrift, skriver departementet, og legger til at forhandlingene må være ferdige senest 29. oktober.

This article originally appeared in the Nov. 5, 2021, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway