Bilfri bursdag

Ingen bilgave for prinsesse Ingrid Alexandra

kongebil

Foto: NTB
Prins Harald får ny bil i presang på 18 års dagen av Kongelig Norsk Automobilklubb, men det bir ingen bilgave for prinsesse Ingrid Alexandra.

NTB

Siden 1924 har de kongelige fått en bil i gave når de blir myndige. Men den tradisjonen er det nå slutt på, og prinsesse Ingrid Alexandra får en bilfri bursdag.

I en kronikk i VG i fjor skrev forfatter Ulrik Eriksen at kongefamilien måtte si nei til bilgave når Ingrid Alexandra ville bli 18 år. Han begrunnet dette blant annet med at bilbruk er skadelig både for klima og byutvikling.

Slottet svarte med å påpeke at deres gavereglement fra 2015 utelukker gaver fra kommersielle aktører.

Eriksen sådde likevel tvil ved om dette ville utelukke en bilgave, siden KNA ikke er kommersielle, men en interesseorganisasjon.

Nå feier imidlertid KNA all tvil av banen og bekrefter at det ikke blir gitt noen bil til prinsesse Ingrid Alexandra.

– På hennes bursdag vil prinsessen imid-lertid gjøres til livsvarig KNA-medlem på linje med hennes far og bestefar, sa Groot i KNA til NTB.

Slottet gjorde det også klart at det uansett ikke ville vært aktuelt å ta imot en slik gave.

This article originally appeared in the Feb. 4, 2022, issue of The Norwegian American.

Avatar photo

NTB

NTB (Norsk Telegrambyrå), the Norwegian News Agency, is a press agency and wire service that serves most of the largest Norwegian media outlets. The agency is located in Oslo and has bureaus in Brussels, Belgium, and Tromsø in northern Norway